Zorlu Osmangazi Enerj'nin Osmangazi Elektrik Dağıtım ve Osmangazi Elektrik Perakende'yi satın alması işlemleri için Rekabet Kurumu'na başvuruldu

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

 İşlemin Niteliği : Birleşme
Pazar : Enerji
Firmalar : DEDELİ Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş - Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. - OSMANGAZİ Elektrik Dağıtım A.Ş. - OSMANGAZİ Elektrik Perakende Satış A.Ş
.
Bildirimde bulunan taraf(lar)ın, işlemin kapsamı ile ilgili açıklamalarına aşağıda yer verilmektedir :

İş bu bildirim konusu işlem; bir tarafta "SA TICI" sıfatıyla D EDELi Yatırım
İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. ile Yıldız Ailesi (Sabahattin
Yıldız, Vahip Yıldız, Sinan Yıldız, Cihan Yıldız, Hilal Yıldız, Musa Yıldız), diğer
tarafta "ALICI" sıfatıyla Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında,
SATlCI'nın OSMANGAZi Elektrik Dağıtım A.Ş. ve OSMANGAZi Elektrik
Perakende Satış A.Ş.'de sahip olduğu %100 oranındaki Hisselerin tamamının
SA TICI tarafından satılması ve ALlCI tarafından satın alınmasına ilişkin akdedilecek
İş bu bildirim konusu işlem; bir tarafta "SATICI" sıfatıyla DEDELİ Yatırım İnşaat Taahhüt Elektrik Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. ile Yıldız Ailesi (Sabahattin Yıldız, Vahip Yıldız, Sinan Yıldız, Cihan Yıldız, Hilal Yıldız, Musa Yıldız), diğer tarafta "ALICI" sıfatıyla Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, SATlCI'nın OSMANGAZİ Elektrik Dağıtım A.Ş. ve OSMANGAZİ Elektrik Perakende Satış A.Ş.'de sahip olduğu %100 oranındaki Hisselerin tamamının SATICI tarafından satılması ve ALlCI tarafından satın alınmasına ilişkin akdedilecek olan PAY ALIM SATIM SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖN SÖZLEŞME'dir.