2013 yılında 42 adet tebliğ taslağı yayınlandı. 31 adet tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak kesinlik kazandı. Peki yeni tebliğler ne getiriyor?

INFORCE GFG Finansal Çözümler, Eğitim ve Danışmanlık, Genel Müdür ve Kurucu Ortağı ve eski Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Gözetim Müdürü Gökhan Ugan ile yeni SPK tebliğlerini ve neler getirdiğini değerlendirdik.

Ugan, “SPK tarafından hazırlanan tebliğlerden belki de en çok ses getirenleri yatırım kuruluşları ile portföy yönetim şirketlerinin faaliyet esaslarını düzenleyen tebliğler ile sermaye piyasası suçlarına ilişkin düzenlemeleri içeren tebliğler oldu” diyor ve ekliyor: “Sermaye piyasasında konsolidasyon süreci hızlanacak.”

Portföy yönetim şirketleri ile yatırım kuruluşlarının kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen tebliğler ile asgari özsermaye tutarları yükseltildi. Bu kurumlar tarafından sunulabilecek hizmetler özsermaye tutarlarına bağlı olarak farklılaştırıldı.

Suç tanımları genişledi

Ugan, “Söz konusu düzenlemeler sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşların yeniden yapılandırılması amacını gütmektedir” diyor. Ugan, “Bu uygulama ile bir çok kurum rekabet edebilmek için güçlerini başka kurumlarla birleştirmek zorunda kalacak. Sermaye piyasasında konsolidasyon süreci hızlanacak” vurgusunda bulunuyor.

Henüz taslak halinde olan diğer önemli bir düzenleme ise sermaye piyasası suçlarına ilişkin yapıldı. Öncelikle suç tanımı ve kapsamı genişletildi. Daha önceki düzenlemelerde herhangi bir eylemin suç kapsamında sayılabilmesi için alım-satımın gerçekleşmesi şartı aranırken, yeni düzenlemelerde emir girişi, emir iptali ve emir düzeltmesi yolu ile de bu suçların işlenebileceği belirtildi. Diğer taraftan kanunda sayılan suçlar kapsamında değerlendirilemeyen, ancak piyasada bozucu bir etki yaratan işlemler “piyasa bozucu işlem” olarak tanımlanmış olup, bu eylemi gerçekleştiren kişilere SPK tarafından 500.000 TL’ye varan miktarlarda idari para cezası verilebilmesi mümkün.

Ugan, “SPK bu düzenlemeler ile makul bir gerekçeye dayanarak kişilere işlem yasağı getirmeye, menkul kıymetlere blokaj koymaya ve sermaye piyasası araçlarının sıralarını durdurmaya varan tedbirleri uygulamaya yetkili kılınmakta” diyor.

Diğer bir düzenleme ile yatırım kuruluşlarını MASAK bildirimlerine benzer bir şekilde şüpheli işlemleri borsaya bildirme yükümlülüğü getirilmekte.