SPK Haftalık Bülteni'nde Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ile ilgili bir duyuruda bulunuldu.

Yatırım yeri tarafından derlenen habere göre, SPK Haftalık Bülteni yayımlandı. Bültende Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. ile ilgili bir duyuruda bulunuldu.

SPK'dan yapılan duyuruda, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 19.11.2015 tarihli ve E.2014/429, K.2015/871 sayılı kararı uyarınca Şirket’in 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının iptal edilen 11 numaralı kararı nedeniyle, yasal koşulların oluşması halinde, pay sahipleri tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket’in yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu için yasal yollara başvurabilecekleri belirtildi.

Kurul'un yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı;

Payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 19.11.2015 tarihli ve E.2014/429, K.2015/871 sayılı kararı uyarınca Şirket’in 08.10.2013 tarihli genel kurul toplantısının iptal edilen 11 numaralı kararı nedeniyle, yasal koşulların oluşması halinde, pay sahipleri tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirket’in yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu için yasal yollara başvurabilecekleri hususunun kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.