loading...
Yükleniyor...
kapat

Yatırım Yeri Yatırım Teşvik Haberleri

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

2012/3305 sayılı Kararnamenin 12. maddesine göre, büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel uygulama kapsamında desteklenen yatırımlardan;

Tamamını Oku
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Uygulanacağı Kazanç

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranının Uygulanacağı Kazanç

İndirimli kurumlar vergisi oranı kural olarak sadece, yapılan yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanmaktadır.

Tamamını Oku
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması Başlangıcı ve Uygulama Süresi

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması Başlangıcı ve Uygulama Süresi

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesi hükmüne göre, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacak, indirimli kurumlar vergisi uygulaması yoluyla vazgeçilen vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulamaya devam edilecektir.

Tamamını Oku
İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Yoluyla Yararlanılacak Teşvik Tutarı

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Yoluyla Yararlanılacak Teşvik Tutarı

İndirimli kurumlar vergisi oranı yoluyla yararlanılacak teşvik tutarı, belirlenen yatırıma katkı tutarı ve yatırıma katkı oranı ile indirimli kurumlar vergisi oranına bağlı bulunmaktadır.

Tamamını Oku
Teşvik ve Destek Unsurlarıyla İlgili Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi

Teşvik ve Destek Unsurlarıyla İlgili Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli gelir/kurumlar vergisi oranı uygulaması öngörülmüştür.

Tamamını Oku
Bölgeler ve Sektörler İtibariyle Destek Unsurları

Bölgeler ve Sektörler İtibariyle Destek Unsurları

Yeni Kararnamede 9 teşvik ve destek unsuru yer almaktadır. Bazı bölgelere/yatırımlara bu teşvik unsurlarının tamamı sağlanmadığından, bölgeler itibariyle destek unsurlarının sayısı değişebilmektedir.

Tamamını Oku
Stratejik Yatırımlar

Stratejik Yatırımlar

Stratejik yatırım kavramı Kararnamede tanımlanmamıştır. Hangi yatırımların stratejik yatırım olduğuna, belirlenen kriterler çerçevesinde yeni oluşturulacak Stratejik Yatırımları Değerlendirme Komisyonu karar verecektir.

Tamamını Oku
Büyük Ölçekli Yatırımlar

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Büyük ölçekli yatırımlara bölgesine bakılmaksızın, ancak bölgesine göre farklılaştırılmış olarak destek sağlanmaktadır. Büyük ölçekli yatırımlar listesi Kararnamenin 3 no.lu ekinde yer almaktadır.

Tamamını Oku
Enerji yatırımlarına teşvik

Enerji yatırımlarına teşvik

Enerji yatırımlarına teşvik enerji bakanlığınca hazırlanan prosedür ve ilgili kanuna göre yatırımcıya biyogaz, güneş enerjisi, rüzgar paneli, elektrik enerjisi v.b gibi konulara yönlenmesi halinde teşvik ve hibe verilmektedir.

Tamamını Oku

Arşiv Arama