Vestel Beyaz A.Ş. açıklaması; 29.11.2016 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimizin Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde satın almış olduğu arsa üzerinde 750 bin adet/yıl çamaşır makinası ve 750 bin adet/yıl kurutma makinası üretim kapasitesine sahip olacak yeni bir fabrika kurulması için yatırım çalışmalarına başlanmış olup, söz konusu yatırımın Haziran 2018'de
tamamlanması planlanmaktadır. Yeni fabrika için toplamda yaklaşık 70 milyon Avro yatırım harcaması (29.11.2016 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan arsa bedeli de dahil olarak) yapılması planlanmakta olup, yatırımın finansmanının sağlanması amacıyla çeşitli banka ve finansal kuruluşlarla görüşmeler devam etmektedir.

Bakanlar Kurulu'nun 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar"ına istinaden, söz konusu yatırımla ilgili olarak gümrük vergisi muafiyeti,   KDV istisnası, vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği gibi yatırım teşviklerinden yararlanılacaktır.