Vakıfbank ile hakim ortağı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Vakıfbank ile hakim ortağı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, katılım bankası kuruluş ve faaliyet izni alınması sürecinde çeşitli konularda destek/danışmanlık hizmeti sunulması amacıyla protokol imzaladı.

Vakıfbank'tan yapılan KAP açıklamasında şu detaylara yer verildi:

''Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 19 Mart 2015 tarihli ve 6242 sayılı Kararı (21.03.2015 tarihli ve 29302 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) çerçevesinde; Bankamızca, hakim ortağımız olan T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne (VGM), katılım bankası kuruluş ve faaliyet izni alınması sürecinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3'üncü maddesi uyarınca; katılım bankasının "ortaklık yapısının belirlenmesi ve kuruluş sermayesi için kaynak temin edilmesi", "kuruluş izni, anonim şirket kuruluşu ve faaliyet izni başvurularının yapılması", "hedef faaliyet alanları, müşteriler ve yatırımcılar için stratejiler oluşturulması", "organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin belirlenmesi", "bilgi işlem altyapısının kurulması", "insan kaynaklarının belirlenmesi ve eğitimi" ve "VGM tarafından alınacak danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi" konularında destek/danışmanlık hizmeti sunulması amacıyla; 30.03.2015 tarihinde Bankamız ile VGM arasında Protokol imzalanmıştır. ''