Vakıfbank, BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC'den olan alacaklarını tahsil ettiğini bildirdi.

Vakıflar Bankası tarafından KAP'a icradan satılan Şekerbank hisseleri hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Bankanın BTA Bank JSC ve BTA Securities JSC'den olan alacaklarının tahsili için başlatılan icra takibi çerçevesinde icraen satılan Şekerbank T.A.Ş. hisseleriyle ilgili olarak borçlular tarafından açılan ihalenin feshi davasının, borçluların davadan feragat etmeleri nedeniyle 30.06.2016 tarihli duruşmada reddedildiği ve davanın reddine dair kararın kesinleştiği bildirildi.

İhalenin kesinleşmesi neticesinde, icra dosyasından yasal kesintiler yapıldıktan sonra 150.069.150.-TL'nin, 12.07.2016 tarihinde tahsil edildiği belirtildi.