Ulusoy Elektrik 0.172 TL brüt temettü ödemesi gerçekleştirdi

ULUSE.E , pay başına brüt nakit olarak 0.172 TL temettü verecek. Temettü dağıtımı sonrası oluşacak teorik fiyat 7.668 TL olacak.