Türkiye Kalkınma Bankası ile İslam Kalkınma Bankası arasında anlaşma imzalandı.
 
Kalkınma Bankası, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği yatırımlarının finansmanına yönelik olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından İslam Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 220 milyon ABD Doları tutarındaki finansmana ilişkin ikraz anlaşmasını T.C. Hazine Müsteşarlığı ile imzaladı.