Türkiye Kalkınma Bankası, Dünya Bankası'ndan sağlanan 100 milyon USD tutarındaki kredi için anlaşma imzaladı

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

 Jeotermal enerji yatırımlarının teşvikine yönelik, sektördeki yatırımcıların sabit yatırım maliyeti içerisinde önemli risk içeren ilk evre arama ve doğrulama kuyu açma maliyet risklerinin paylaşılması amacı ile Temiz Teknoloji Fonundan sağlanan 39,8 milyon ABD Doları tutarındaki hibe anlaşması ve Jeotermal enerji projelerinin finansmanı amacıyla T.C. Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Dünya Bankasından sağlanan 100 milyon ABD Doları tutarındaki kredi anlaşması Bankamız ile Dünya Bankası arasında imzalanmıştır.