OECD Genel Sektereri Angel Gurria, "Türkiye bazı Avrupa ülkelerinden dört kat hızlı büyüdü" dedi.

Gurria, "Rusya, İsrail gibi ülkelerle ilişkilerin iyileşmesi Türkiye ekonomisi için iyi. Büyüme dinamiklerinin çeşitli olması Türkiye'nin en güçlü alanlarından biri" şeklinde konuştu.

Gurria, "Türkiye'de büyümede hanehalkı tüketim payı çok yüksek. Hanehalkı rakamları hızlı artarsa rakamlar bozulabilir" dedi.

Angel Gurria, "Türkiye büyümede iç tüketime olan bağımlılığı azaltmalı. Büyüme oranlarında dalgalanmayı istemeyiz, sürecin kontrolü elimizden kaçabilir."