Türkiye’nin Katar Ticaret Müşaviri Burak Güreşci, Katar'ın satın alma gücü paritesine (SGP) göre kişi başına milli gelirinin yaklaşık 130 bin dolar olduğunu belirterek, "Katar'da Türk firmaları için büyük bir potansiyel var. Firmalarımız vakit kaybetmeden burada yerlerini almalı." dedi.
 
Güreşci, yaptığı açıklamada, dünyanın üçüncü büyük gaz rezervine sahip Katar’ın, SGP'ye göre kişi başına milli gelirinin yaklaşık 130 bin dolar olduğunu, bunun da ülkeyi ihracatçılar için cazibe merkezi haline getirdiğini söyledi.
 
Katar ve Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirten Güreşci, imzalanacak STA'nın ikili ticaretin gelişmesinde çok önemli bir adım olacağını ifade etti. Güreşçi, "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinde yaklaşık yüzde 5 oranında bulunan gümrük vergilerinin ortadan kalkması Türk ihracatçısı için 3. ülke ihracatçıları karşısında önemli bir fiyat avantajı yaratacaktır. KİK-Türkiye STA’sına ilişkin müzakerelere yeniden başlanması umut vericidir." diye konuştu.
 
Türkiye’nin Katar’a yaptığı savunma sanayi ihracatında geçen yıl artış yaşandığını vurgulayan Güreşci, şöyle devam etti:
 
"İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için imzalanacak bir STA önemli bir ivmelenme sağlayacaktır. Sadece tarifelerin kaldırılması değil, hizmet ticareti ve standartlar alanında ihracatçılarımızın karşı karşıya kaldığı tarife dışı engellerin de ortadan kaldırılması ikili ekonomik ilişkilerin gelişmesi açısından önem arz etmektedir.
 
Katar ekonomisine yatırım yapmak isteyen yabancı sermaye önündeki en önemli engellerden biri de yüzde 100 yabancı sermayeli yatırımların kanunlarla önemli oranda kısıtlanmış olmasıdır. Bu kısıtlamaların yatırımlara ilişkin olarak iki ülke arasında yapılacak bir anlaşma ile kaldırılması da ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemlidir. Katar makamları tarafından ihracat faturalarının onaylanmasında talep edilen ücretler 2017 yılında binde 4’ten binde 6’ya yükselmiştir. İhraç faturası değeri üzerinden alınan bu harç ihracatçılarımız üzerinde bir yük oluşturmaktadır.”
 
Son dönemde Katarlı firmalar tarafından Türkiye’de önemli satın almalar gerçekleştirildiğini dile getiren Güreşci, "Bu satın almaların genellikle finans ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştığı görülmektedir, ancak 2016 yılında önce Mado’nun yüzde 49’unun daha sonra da Banvit’in yüzde 40’ının Katarlı firmalarca alınması sonrasında gıda sektöründe de yatırımların gerçekleştiğini görüyoruz." diye konuştu.
 
Katar eğitim ve sağlığa yatırım yapıyor
 
Ticaret Müşaviri Güreşci, Katar’ın 2030 vizyonunda özellikle eğitim ve sağlık alanlarında önemli yatırımlar hedeflendiğini bildirerek, şöyle konuştu:
 
"Sağlıklı ve iyi eğitimli bir çalışan nüfusa sahip olmak Katar’ın hedefleri arasında yer alıyor. Bu bağlamda yüksek teknoloji üretebilen ve inovasyon temeline dayalı endüstrilerin geliştirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda oluşturulan ekonomik bölgelerde lojistik ve sanayi üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor. Sanayi yatırımlarının öncelikle Katar’ın halihazırda güçlü olduğu hidrokarbon sektöründe katma değeri yüksek petrokimya endüstrisinde yapılması hedefleniyor.
 
Bu kapsamda Türkiye’den Katar’a yatırım yapacak ve teknoloji transferi yapabilecek firmalarla Katarlı firmalar arasında kurulacak ortaklıklara ilişkin çalışmalar devam ediyor. Dünya Bankasına göre satın alma gücü paritesine göre Katar'ın kişi başına milli geliri yaklaşık 130 bin dolar. Dünyada birinci demek. Bu ülkeyle diplomatik ilişkilerimiz üst seviyede. Bunu ekonomik ilişkilerle daha da güçlendirebilirsek, Türk ihracatçısına büyük fırsatlar doğar. Katar'da Türk firmaları için büyük bir potansiyel var. Firmalarımız vakit kaybetmeden burada yerlerini almalı."
 
Türk müteahhitlik firmalarından Katar’da 17 milyar dolarlık iş
 
Güreşci, Ekonomi Bakanlığının, Türk firmalarının bu ülkenin ekonomik bölgelerinde Katarlı ortaklarla yatırımlar yaparak bölge ülkelerine ihracat gerçekleştirmesi konusunda çalışma yaptığını ifade etti.
 
Türkiye ve Katar arasındaki güçlü siyasi ve diplomatik ilişkilerin, ekonomik ilişkilere özellikle yatırımlar alanında yansıdığını belirten Güreşci, şunları kaydetti:
 
"Türk müteahhitlik firmaları Katar’da 17 milyar dolara yakın iş üstlenmiş durumdadır. 2022 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Katar her hafta 500 milyon dolar harcamaktadır. 2017 yılında yaklaşık 26 milyar dolar bu kapsamdaki projelere aktarılacaktır. Dünya Kupası bağlantılı alt ve üst yapı projelerinin toplam bedelinin 170 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Türk müteahhitlik firmaları için özellikle ihalesi yapılacak 2 Dünya Kupası stadı ve yol altyapısıyla ilgili projeler önemli imkanlardır. Diğer taraftan sağlık ve eğitim alanında yapılacak yeni tesisler de 2017 yılı bütçesinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Son olarak ön yeterlilik ihalesine çıkılan Türk Köyü Projesinin bir Türk müteahhit firması tarafından yapılması en büyük temennimizdir."