Türk Eximbank, ihracatçılara kullandırılan döviz kredilerinin faizlerini indirdi.

Türk Eximbank, ihracatçı firmalara kullandırdığı döviz kredilerinin vade ve faiz oranlarını 6 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere değiştirdi.
   
Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada şöyle denildi:
   
"Türk Eximbank her dönemde ihracatçılarımızı uygun maliyetli kredi imkanları ile desteklemeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, son dönemde temin ettiği kaynakların maliyetinde önemli düşüşler sağlamıştır. Elde edilen bu maliyet avantajının ihracat sektörü ile paylaşılması amacıyla da kısa vadeli döviz kredilerinin faiz oranlarında 0,75 puana varan indirimler yaptı. Böylece ihracatçılarımız Libor+0,50/Euribor+0,25'den başlayan oranlarla kredi kullanma imkanına kavuştu. Hâlihazırda KOBİ'lere indirimli olarak sunulan kredilerin faiz oranları da 0,50 puan düşürüldü. İndirim sonrası bir yıl vadeli krediler için KOBİ'lere uygulanacak faiz oranı Libor+0,50 düzeyine kadar inmiş oldu.
   
Yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik olarak kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilerde ise faizler, vade seçeneklerine göre 0,55 ila 0,75 puan arasında düşürüldü. Bu sayede Banka, azami 7 yıla kadar vadeyle kullandırdığı orta ve uzun vadeli kredilerde, faiz oranlarını önemli ölçüde indirerek ihracata yönelik yatırımları uygun maliyetli kredi imkanları ile destekleyebilecek.
   
Faiz indiriminin yanı sıra, kısa vadeli döviz kredilerinin vadeleri de yükseltilerek azami vade 2 yıla kadar uzatıldı. Kısa vadeli krediler için vade sonuna kadar anapara ödenmemesi imkanı getirildi.
   
Eximbank tarafından gerçekleştirilen faiz indirimleri finansman maliyetlerinin düşürülmesine imkan tanıyarak ihracatçılarımıza rekabet gücü kazandırılması açısından önem taşımaktadır. Dolayısıyla, Eximbank tarafından yapılan faiz indirimleri ve vade uzatımları neticesinde ülkemizin ihracatının artırılmasına da katkı sağlanması amaçlanmaktadır."