Standard Bank, Türkiye için yayımladığı raporunda, Türkiye'nin kredibilitesinde düşüş olsa da, bankacılık sektöründe riskin oluşmayacağını açıkladı.
 
Türkiye'de artan politik belirsizliğin bankacılık sektörüne etkilerini değerlendiren Standard Bank, Türkiye'nin kredibilitesindeki bir kötüleşmenin bankacılık sektörünün sağlığı için yarattığı riskin küçük olduğunu savundu.
 
Türk ekonomisi 2014 yılında ağır bir ekonomik yavaşlama yaşasa ve bütçe açığı GSYH'nin yüzde 3,5'i seviyesine yükselse bile Türkiye'nin kamu borç dinamiklerinin çok güçlü olmaya devam edeceğini belirten Standard Bank, buna neden olarak kamu borcunun/GSYH'ye oranının yüzde 40'ın altında kalmaya devam edecek olmasını gösterdi.
 
Yaşanan politik belirsizliğin ve büyümede yavaşlamanın özellikle inşaat şirketleri ve KOBİ'leri zor duruma sokacağından ve bunun bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratacağından endişe edenler olduğuna da dikkat çeken Standard Bank, Türk bankacılık sektörü için yapılan şoklara dayanıklılık testlerinin bu endişeleri doğrulamadığını savundu.
 
Türkiye'de özel sektör kredilerinin GSYH'ye oranının yüzde 60, bankaların sermaye yeterlilik oranlarının yüzde 15 civarında olduğunu hatırlatan Standard Bank, bu sermaye yeterlilik seviyesinin şoklara karşı güçlü bir tampon oluşturacağını vurguladı.