Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği TSPAKB'nin statü taslağı ortaya çıktı.
 
SPK'nın, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında yapısı ve statüsü değiştirilen TSPAKB'nin taslak detayları sızdı.
 
SPK’nın hazırladığı taslağa göre, daha önce de öngörüldüğü gibi, yatırım kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, kollektif yatırım kuruluşları ve SPK’nın uygun gördüğü finansal kuruluşlar birlik çatısı altına girecek. Şu anda 7 olan yönetim kurulu üye sayısı ise 11’e çıkarılacak. Bu 11 üyenin 2’si bağımsız üye olarak SPK tarafından atanacak.
 
Maaşlara Müdahale
 
Taslaktaki en dikkat çekici madde ise, SPK’nın atayacağı 2 bağımsız üyenin maaşının birlik genel sekreterinin maaşının yarısı kadar olacağının belirtilmesi oldu. Taslakta ayrıca, birlik çalışanlarının maaşlarının da SPK’nın ‘uygundur görüşü alınarak’ belirlenmesi öngörülmüş. TSPAKB’nin ya da yeni adıyla Sermaye Piyasaları Birliği’nin Barolar Birliği, Mimarlar Odası gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri olduğu dikkate alındığında, bu tür birliklere ilişkin yapılanma örneklerinde, taslaktaki uygulamalara benzer düzenlemelerin bulunmadığı vurgulanıyor. Birliğin yönetimine bağımsız üye atanması ve bunların da SPK tarafından belirlenmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, konuyla ilgili itirazlarını SPK’ya bildirmek üzere bir çalışma yürüttü. TSPKAB yönetiminin Aralık ayı başında SPK tarafından kendilerine ulaştırılan taslağı incelediği ve 17 Aralık’ta SPK’ya taslağa ilişkin görüşlerini aktaran bir rapor gönderdiği öğrenildi. SPK’ya gönderilen raporda, birbirinden farklı yapıda çok sayıda finansal kuruluşun aynı çatı altında toplanmasının yaratacağı sakıncalara dikkat çekilirken, aralarında ciddi çıkar çatışmaları olabilecek meslekleri icra eden kurumların bir araya getirilerek, tek bir meslek örgütü çatısı altında toplanmasının uygun olmayacağı kaydedildi. SPK’ya gönderilen raporda, değişikliklerin ve bağımsız üyelerin atanmasının, Anayasa’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerin anlatıldığı 135’inci maddesine ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 17’inci maddesine aykırı olduğuna dikkat çekildi.