TSKB açıklaması;Bankamız, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) temin ettiği 100.000.000.-(Yüz milyon) Euro tutarında krediye dair anlaşmayı 7 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da imzalamıştır. Söz konusu kredi, Türkiye'de yer alan firmaların iş sağlığı ve güvenliği yatırımları ile çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini
gözeten ve kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmaların yapacağı yatırımları finanse etmek amacıyla kullanılacaktır.