TSKB ile Citibank arasında küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanında kullanılmak üzere kredi anlaşması imzalandı.

TSKB ile Citibank N.A. arasında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanında kullanılmak üzere 40.000.000 dolar tutarındaki kredi anlaşması 25.09.2014 tarihinde İstanbul'da imzalandı. KAP'a yapılan açıklamaya göre söz konusu kredinin 30.000.000 (Otuz milyon) dolarlık kısmında Overseas Private Investment Corporation'ın (OPIC) garantisi bulunuyor.