Halk Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Trakya Cam, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde hem bizim hem de ortalama piyasa beklentisinin üzerinde yıllık bazda %106 artışla 65,7 milyon TL net kar açıkladı. 2015 yılının üçüncü çeyreğinde 31,9 milyon TL net kar elde etmişti. Geçtiğimiz çeyrekte elde edilen 321,3 milyon TL’lik net kara göre %80’lik düşüşe işaret etmektedir. Şirket, geçtiğimiz çeyrekte portföyünde bulunan 67.224.607 TL nominal değerli Soda Sanayi payının satışından bir defaya mahsus 284 milyon TL’lik iştirak payları satış gelir elde etmişti. Soda hisse satışından elde edilen bir defaya mahsus 284 milyon TL kar rakamını çıkararak baktığımızda ise, net karın çeyreklik bazda %76 büyüme gösterdiğini söyleyebiliriz.

Geçtiğimiz çeyrekte elde edilen net finansman gelirinin bu çeyrekte net finansman giderine dönüşmesine karşın, Bulgaristan faaliyetlerinin tam konsolidasyonu sayesinde yaratılan olumlu ciro performansı ve yatırım faaliyetlerinden elde edilen 9 milyon TL’lik gelirin katkısıyla net kar beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Avrupa’ya olan satışlarda yılın ilk iki çeyreğinde görülen iyileşme bu çeyrekte de devam etti. Net satış gelirleri, ortalama piyasa beklentisinin üzerinde bizim beklentimiz olan 703,5 milyon TL ile uyumlu yıllık bazda %38,7 artarak 703,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Ciro dağılımına baktığımızda, temel cam segmentinin yıllık bazda %59,2 artışla 496 milyon TL’ye, otomotiv camları segmentinin ise %27,9 artışla 312 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz.

Yurt içi satışlarının yıllık bazda %12,4, Avrupa’ya olan satışlarının ise %175 gibi önemli oranda arttığını izliyoruz. Maliyet tarafında kaydedilen büyümenin ciro artışının altında kalması ise brüt karlılıktaki iyileşmeyi beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Brüt kar, yıllık bazda %59,2 artışla 201 milyon TL’ye yükselirken, brüt kar marjı yıllık bazda 3,7 puan artışla %28,5 seviyesine yükseldi.FAVÖK, ortalama Piyasa beklentisinin %2,3, bizim beklentimiz olan 117 milyon TL’nin de %5,8 üzerinde yıllık bazda %105,8 artışla 124 milyon TL gerçekleşti (3Ç15’te 60 milyon TL FAVÖK). FAVÖK marjı ise yıllık bazda 5,7 puanlık artışla %17,6 seviyesine yükseldi.

Trakya Cam hissesi yılbaşından bu yana BIST100 endeksine göre relatifte %42 üzerinde performans sergilerken, son 3 ayda %1 negatif ayrıştığını görüyoruz. Üçüncü çeyrek sonuçlarını “olumlu” olarak
değerlendiriyor, sonuçların hisse performansına etkisini de “pozitif” olarak değerlendiriyoruz. Bulgaristan operasyonlarının bu sene tam konsolidasyon yöntemi ile finansallara dahil edilmesi net kardaki artışın ardındaki ana faktör olsa da, bu faktörü ihmal ettiğimiz zaman dahi yükselen satış hacmi ve fiyatlar sayesinde olumlu ciro performansı operasyonel karlılığı da destekliyor. 1 Ekimden itibaren geçerli olarak, Türkiye doğalgaz fiyatlarına yapılan %10’luk indiriminde olumlu etkisiyle şirketin olumlu kar performansını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini düşünüyoruz. Trakya Cam için, 2,94 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı ve “EKLE” tavsiyemizi koruyoruz."