Site İçerikleri

ARŞİV ARAMA

GÜNDEMDEN HABERLER

 2018 yılında uygulanacak vergilendirmeler 2018 yılında uygulanacak vergilendirmeler
 Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL) Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL)
2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu.
Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı
Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için) Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için)
2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici 2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici
2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL) 2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL)
Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı. Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı.
2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları.
7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.
Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı. Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı.
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı. Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı.
Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru. 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru.
Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı. Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı.
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortam Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortam