Mali Ajanda

E-Defter başvurusu ve kılavuzları

E-Defter başvurusu ve kılavuzları

E.Fatura kapsamında olanların e.defter tutma zorunluluğu da bulunmaktadır.
TAMAMINI OKU
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleriyle ilgili değişiklik yapıldı.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleriyle ilgili değişiklik yapıldı.

Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım Dağıtımı Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...
TAMAMINI OKU
E.Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uyarıları.

E.Fatura hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın uyarıları.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca e.fatura hakkında bugün itibariyle resmi internet sitesinde yayımlanan yazı aşağıya alınmıştır:
TAMAMINI OKU
2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

2013 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı

25 Mart 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken 2013 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.
TAMAMINI OKU
Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi yükümlülükleri hakkında hatırlatma

Bağımsız denetime tabi şirketlerin internet sitesi yükümlülükleri hakkında hatırlatma

Türk Ticaret Kanunu’na göre bağımsız denetime tabi olan şirketler, aynı Kanunun 1524 Maddesi uyarınca bir internet sitesi oluşturmak hakkında bilgi...
TAMAMINI OKU
ÖTV Genel Tebliğleri yayımlandı.

ÖTV Genel Tebliğleri yayımlandı.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen…
TAMAMINI OKU
Şahıs sigorta ve bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahı hatırlatması

Şahıs sigorta ve bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahı hatırlatması

Şahıs sigorta primlerinin ve bireysel emeklilik katkı paylarının vergi matrahına etkisi ile ilgili hatırlatmalar.
TAMAMINI OKU
Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir

Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir

Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir
TAMAMINI OKU
Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yeni vergi teşvikleri

Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili yeni vergi teşvikleri

Kurumlar Vergisi Kanunu ve KDV Kanunu’nda yapılan değişikliklerden bu konuyla ilgili olanları aşağıya alınmıştır:
TAMAMINI OKU
Belediye Gelirleri Kanununda bazı maktu vergi ve harçlar belirlendi

Belediye Gelirleri Kanununda bazı maktu vergi ve harçlar belirlendi

Karar, 19 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 2013/5585 sayılı Karar ise yürürlükten kaldırılmıştır.
TAMAMINI OKU
Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı

Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı

Konut kira gelirlerinde istisna uygulaması hakkında genel tebliğ yayımlandı.
TAMAMINI OKU
Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.
TAMAMINI OKU
Yurtdışına yolculuklarda vergiden müstesna tutarları belirlendi

Yurtdışına yolculuklarda vergiden müstesna tutarları belirlendi

K.K.T.C. ve yurtdışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik miktarları, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir...
TAMAMINI OKU
2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları

2013 Yıl sonu döviz değerleme kurları

2013 yılı sonu itibariyle yapılacak değerlemelerinde kullanılacak olan kurlar açıklanmıştır.
TAMAMINI OKU
Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.438,22 TL)

Kıdem tazminatı tavanı arttı (3.438,22 TL)

Devlet Memurları maaşlarına ilişkin katsayıların 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde uygulanacağı duyurulmuştur
TAMAMINI OKU
2013 4. geçici vergi dönem sonu kullanılacak döviz kurları

2013 4. geçici vergi dönem sonu kullanılacak döviz kurları

2013 yılı son geçici vergi dönemi sonu olan 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle yapılacak değerlemelerinde kullanılacak olan döviz kurları
TAMAMINI OKU
2014 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi

2014 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi

Anılan genel tebliğ sirkülerimizin son bölümünde, yeni had ve miktarlar ise sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.
TAMAMINI OKU
2014 yılında uygulanacak Ö.İ.V. tutarı, KDV tutarı belirlendi

2014 yılında uygulanacak Ö.İ.V. tutarı, KDV tutarı belirlendi

2014 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları duyurulmuştur. Sözkonusu genel tebliğ sirkülerimiz ekindedir.
TAMAMINI OKU
2014 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı b

2014 Yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı b

30 Aralık 2013 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 285 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği sirkülerimiz ekinde sunulmuştur...
TAMAMINI OKU