Mali Ajanda

ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

ÖTV, KKDF,BİREYSEL KATILIM YATIRIMCILARI VE TÜTÜN FONU İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI
TAMAMINI OKU
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldı.
TAMAMINI OKU
Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler

23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TAMAMINI OKU
Emlak vergisi hesaplaması hakkında açıklamalar

Emlak vergisi hesaplaması hakkında açıklamalar

7061 No’lu Kanun ile Emlak Vergisi Kanununa geçici madde eklenmiştir.
TAMAMINI OKU
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı.

enkul mallar için düzenlenecek haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin yönelik usul ve esaslar
TAMAMINI OKU
Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi tebliği

Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi tebliği

vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması; Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri…
TAMAMINI OKU
2017 yılı Kasım ayı sigorta primleri ve ertelenen şubat sigorta primlerin duyurusu

2017 yılı Kasım ayı sigorta primleri ve ertelenen şubat sigorta primlerin duyurusu

Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına sigorta primleri ile Şubat ayına ilişkin…
TAMAMINI OKU
Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.

Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.

mali hafızalarının dolmamış ve kullanılabilecek durumda olan eski nesil yazarkasaların değişiminin mükelleflere doğuracağı maliyet ve ÖKC üretici firmada mevcut mühürlü…
TAMAMINI OKU
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı.

serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması…
TAMAMINI OKU
Defter-Beyan Sisteminin Kapsamı

Defter-Beyan Sisteminin Kapsamı

Serbest meslek kazancı elde edenler, (Noterler hariç) 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan www.defterbeyan.gov.tr üzerinde…
TAMAMINI OKU
İrsaliye ve makbuzların elektronik ortamda düzenlenmesi tebliği

İrsaliye ve makbuzların elektronik ortamda düzenlenmesi tebliği

Tebliğ ile mükelleflerin; sevk irsaliyelerini, serbest meslek makbuzlarını ve müstahsil makbuzlarını elektronik ortamda oluşturmaları imkanı sağlanmaktadır. Bu sisteme geçilmesi ZORUNLU…
TAMAMINI OKU
Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin uygulamasına geçiş tarihi ertelendi.

bazı iller için muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçiş tarihinin düzenlenmesi.
TAMAMINI OKU
Sigortalıların meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesine ceza uygulanması.

Sigortalıların meslek adı ve kodunun yanlış bildirilmesine ceza uygulanması.

iş yerlerinde yaptıkları işe uygun olmayan meslek adını ve kodunu gerçeğe aykırı bildiren sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında…
TAMAMINI OKU
Ertelenen SGK primleri Kasım ayına Ait SGK primlerinin ödeme süresi.

Ertelenen SGK primleri Kasım ayına Ait SGK primlerinin ödeme süresi.

2017 şubat ayı sigorta primlerinin en geç 26-12-2017 tarihine kadar kuruma ödenmesi.
TAMAMINI OKU
Muhtasar beyanname ile SGK prim ve hizmeti ortak beyanname olarak bildirilecektir.

Muhtasar beyanname ile SGK prim ve hizmeti ortak beyanname olarak bildirilecektir.

1 ocak 2018 tarihinde başlamak üzere; işverenlerin , çalışanlarının sigorta primlerinin bildirilmesini aylık olarak muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile…
TAMAMINI OKU
Vergi artışı ile net asgari ücretteki düşüşün telafi edilmesi tebliği

Vergi artışı ile net asgari ücretteki düşüşün telafi edilmesi tebliği

Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.404,06 TL’nin…
TAMAMINI OKU
Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlardaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlardaki değişiklik Resmi Gazetede yayımlandı.

motorlu taşıtlar, kira gelirleri ile ilgili vergi kanunlarında yapılan değişikliklerin bazılarının yürürlük tarihini belirtmekteyiz. motorlu taşıtlarla ilgili vergi tarifeleri 2018…
TAMAMINI OKU