Mali Ajanda

 2018 yılında uygulanacak vergilendirmeler

2018 yılında uygulanacak vergilendirmeler

2018 yılında uygulanacak; motorlu taşıtlar vergisi tutarları, veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları, çevre temizlik vergisi tutarları, değerli…
TAMAMINI OKU
Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı

Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı

Mükelleflerinin kesinti bilgilerini görüntüleme ve sorgulama yapmalarına da imkan tanınmıştır.
TAMAMINI OKU
Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için)

Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için)

Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için)
TAMAMINI OKU
ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

ÖTV, KKDF,BİREYSEL KATILIM YATIRIMCILARI VE TÜTÜN FONU İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI
TAMAMINI OKU
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapıldı.
TAMAMINI OKU
7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.

7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.

23 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TAMAMINI OKU
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı.

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı.

enkul mallar için düzenlenecek haciz bildirilerinin elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin yönelik usul ve esaslar
TAMAMINI OKU
Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı.

Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı.

vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması; Ticari, zirai veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri…
TAMAMINI OKU
2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru.

2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru.

Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına sigorta primleri ile Şubat ayına ilişkin…
TAMAMINI OKU
Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.

Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.

mali hafızalarının dolmamış ve kullanılabilecek durumda olan eski nesil yazarkasaların değişiminin mükelleflere doğuracağı maliyet ve ÖKC üretici firmada mevcut mühürlü…
TAMAMINI OKU
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı.

serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması…
TAMAMINI OKU
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortam

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortam

Serbest meslek kazancı elde edenler, (Noterler hariç) 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan www.defterbeyan.gov.tr üzerinde…
TAMAMINI OKU

ARŞİV ARAMA

GÜNDEMDEN HABERLER

 2018 yılında uygulanacak vergilendirmeler 2018 yılında uygulanacak vergilendirmeler
 Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL) Kıdem tazminatı tavanı arttı (5.001,76 TL)
2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu. 2018 yılında uygulanacak; asgari ücret, sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları, asgari geçim indirimi tutarları belli oldu.
Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı Vergi tevkifatlarının kontrolü imkanı
Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için) Devreden yatırım indiriminin ve indirimli kurumlar vergisinde katkı tutarının endekslenmesi. (2017 yılı sonu için)
2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici 2017 yıl sonu (31.12.2017) itibariyle değerlemeye esas alınacak tahvil ve hazine bonosu borsa rayici
2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları. 2017 Yılı 4. geçici vergi dönem sonu (31.12.2017) itibariyle yapılacak değerlemelerde kullanılacak döviz kurları.
ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. ÖTV, KKDF, bireysel katılım yatırımcıları ve Tütün Fonu ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.
2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL) 2018 Yılında geçerli olacak V.U.K.’nda yer alan bazı tutar ve hadler belirlendi. Fatura ve amortisman hadleri (1.000 TL)
Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı. Gelir vergisinde 2018 yılı için geçerli olacak yeni hadler ve tutarlar yayımlandı.
2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları. 2018 Yılında uygulanacak damga vergisi tutarları.
7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı. 7061 No’lu Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikleri açıklayan genel tebliğ yayımlandı.
Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı. Emlak vergisi hesaplamasına esas alınacak değerlere ilişkin olarak yapılan yasal düzenleme hakkında açıklamalar yapıldı.
Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı. Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de değişiklik yapıldı.
Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı. Vergiye uyumlu mükelleflere gelir vergisi ve kurumlar vergisi indirimi uygulanmasıyla ilgili genel tebliğ yayımlandı.
2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru. 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerinin ödenmesine ilişkin duyuru.
Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı. Yeni nesil ÖKC lerle ilgili genel tebliğlerde değişiklikler yapıldı.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri (485, 486, 487) yayımlandı.
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortam Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortam