ZONGULDAK'TA 'HER KÖYE BİR KOBİ' TOPLANTISI

TARİH 15 Haziran 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 56
Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 'Her Köye Bir Kobi' projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı olacağını bildirdi. Avrupa Yatırım Fonu ile 27 Ocak 2010 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda, 'Her Köye Bir Kobi' projesi kapsamında Türkiye geneli Kobilere 112,5 milyon euro kredi kullandırılacağını belirten Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, bu kapsamnda Zonguldak'ta bilgilendirme toplantısı düzenleneceğini belirtti. Kredi Garanti Fonu A.Ş. Genel Müdürü Hikmet Kurnaz'ın da katılacağı toplantının 16 Haziran 2010 günü saat 14.00'te GMİS Konferans Salonu'nda yapılacağını belirten Coşkun, başvuru kriterleri hakkında şu bilgileri verdi: "KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler başvurabilir. KOBİ tanımında AB kriterleri yerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19 Ekim 2005 tarih ve 2005/9617 sayılı 'Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik'te yayınlanan ciro ve işçi sayısı esas alınacaktır. Projeden herhangi bir ayrım olmaksızın il merkezi, ilçe, belde-köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanacaktır. Ancak kırsal kesimdeki girişimciliği yaygınlaştırmak için proje tutarının dolayısıyla bankaya tahsil edilen limitin yüzde 30'luk kısmı nüfusu bini geçen belde-köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ'lerin kullanımına tahsis edilmiştir. Yeni kurulan KOBİ'ler dahil olmak üzere, kuruluş tarihine bakılmaksızın bankalarca kredilendirilmesi uygun görülen KOBİ'ler projeye başvuruda bulunabileceklerdir. AB fonlarından sağlanan desteklerden daha önce yararlanmış ve yararlanmakta olan KOBİ'ler de bu projeden yararlanabilecektir." BANKA, KREDİ VE KEFALET LİMİTLERİ Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, banka kredi ve kefalet limitleri hakkında yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bu proje kuruluşumuza ortak olan bankalar ve bu bankaların iştiraki olan finansal kiralama şirketleri ile birlikte yürütülecektir. Bu proje kapsamında verilecek kefalet tutarı talep edilen her bir kredi için yüzde 80 kefalet oranı ile 500 bin TL ile sınırlı olup kullandırılacak olan kredi tutarı 625 bin TL'yi geçmeyecektir. Ancak her bir kredi tutarı 625 bin TL ile sınırlı olmak üzere KOBİ başına 1 milyon TL tutarında kefalet verilebilecektir. Grup firmaları için ise, toplam kefalet limiti bir buçuk milyon TL ile sınırlı olacak şekilde her bir kredi için üst limit olan 625 bin TL'yi geçmeyecektir. Bu nedenle projenin büyüklüğü ve özelliğine göre 625 bin TL'lik kredi limitinin üzerinde kredi ihtiyacı hasıl olması halinde, her bir kredi 625 bin TL ile sınırlı olmak üzere her bir kredi için yüzde 80 oranında 500 bin TL kefalette bulunulacaktır. Bu proje kapsamında krediler TL üzerinden kullandırılacaktır. Bu proje kapsamında finansal kiralama işlemleri dahil olmak üzere, işletme ve yatırım amaçlı nakdi ve gayri nakdi krediler olarak kullandırılacaktır. Rotatif / BCH şeklindeki kredilere kefalet verilemeyecek olup, geri dönmesi itfa planına bağlanmış taksitli kredilere kefalet verilebilecektir. Kredilerde minimum vade 1 yıl maksimum vade 8 yıl olacaktır." MALİYETLER Birlik Başkanı Muharrem Coşkun, proje kapsamında kefalet komisyon oranının nakit ve gayri nakdi ayrımı yapılmaksızın kefalet riski üzerinden yıllık yüzde 1 olarak uygulanacağını belirtti. Coşkun, "Ayrıca inceleme ücreti olarak 250 TL ve kefaletin tahsis edilmesi halinde ise 300 TL kefalet tahsis ücreti tahsil edilecektir. Proje başvuru süresinin son tarihi 27 Ocak 2010 olacaktır. Kredi riskinin yüzde 20'si bankaların uhdesinde kalmak üzere yüzde 80 oranında da kuruluşumuzca kefalet verilmek suretiyle risk paylaşımı esas alınacaktır. Talepler KGF Şubeleri üzerinden yapılacaktır. GMİS'te yapılacak olan toplantıya Zonguldak ve tüm ilçelerindeki KOBİ'lerimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın ve yeni girişimcilerimizin katılması çok faydalı olacaktır" diye sözlerini tamamladı.