ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN SERTİFİKALI TOHUM DESTEKLEME AÇIKLAMASI

TARİH 13 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 67
Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, pamukta sertifikalı tohum destekleme ödemelerinin hala bir belirsizlik içinde olduğunu söyledi. Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Abdullah Melik, pamuk üretimi yapan çiftçilerin destek primi adı altında her sene hükümet tarafından, belirlenen rakamlar üzerinden prim ödendiğini belirtti. Melik, "İlimizin önceki yıllar için ve 11.12.2009 tarihinde almış olduğu komisyon kararı da dekara 1,5 kilogram üzerinden prim desteklenmelerinin verilmesidir. Aslında bu tür komisyon kararları ürün üretim tarihi başlamadan önce çiftçilere bildirilmelidir. Çiftçilerde Nisan, Mayıs aylarında sertifikalı tohumlarını almış ve süresi içerisinde faturalarını Tarım İl Müdürlüğüne beyan etmişlerdir. Ancak 23.02.2010 tarihli bir yazıyla pamukta sertifikalı tohum ekimi dekara 2 kilogram olarak belirtilmiştir. Bu bildirimin ne olduğu belli değildir. Çünkü yazının konu bölümünde 2009 yılı destekleme primi uygulamaları denilmiş fakat parantez içinde genelge 2010 diye yazılmış. Her ne kadar 24.02 2010 tarihine kadar sistem veri girişine açık olacak denilmişse de çiftçinin 31.12.2009 tarihinden sonra sertifikalı tohum faturası alma şansı kalmamıştır bu olayda çiftçileri sahtecilik olayına teşvik etmektedir" dedi. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanının 03.05.2010 tarihli yazısını hatırlatan Melik, "Sertifikalı pamuk tohumluk miktarının dekara 2 kilogramdan 1,5 kilograma kadar düşürülmesi gerektiğini ve çiftçi mağduriyetine sebebiyet verilmemesi, çiftçilerin biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda görüş belirtmiştir. Yine Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2010 tarihinde 24 Tarım il Müdürlüğüne gönderdiği yazıda il-ilçe prim uygulama komisyonlarının görev ve yetkileri anılan tebliğin 5.maddesinde sıralanmış olup, desteklenme ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin yürürlükte bulunan mevzuatlar doğrultusunda, usulsüz ödemelere, kamu zararı ve üretici mağduriyetlerine sebebiyet vermeyecek şekilde il-ilçe prim uygulama komisyonu tarafından yürütülmesi istenmiştir. Şanlıurfa çiftçisi zor durumda ve borç batağı içindedir. Bu mağduriyetten dolayı yaklaşık 14 milyar TL yani eski parayla 14 trilyon bir kaybı vardır. Üreticilerimiz yüzde 25 daha az pamuk desteklemesi alacaklardır. Aksi takdirde üreticiler mahkeme yoluna başvuracaklardır. Çiftçilerimizin mağduriyetlerini gidermek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın bir an önce harekete geçmesi gerekir. Çiftçilerimizde bu yanlışlığın düzeltilmesi için Tarım İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir" diye konuştu.