1. VERGİDEN İSTİSNA YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI:
 
31 Aralık 2017 tarihli Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Geçici
Bütçe Kanununa ekli H cetveli dikkate alındığında; yurt içi iş seyahatleri nedeniyle vergiden istisna
olarak ödenecek gündelik tutarı üst sınırı olarak (1 Ocak 2018 den itibaren) 61,50 TL nın dikkate
alınması gerekir.
 
Aylık seviyesine bağlı olarak cetveldeki satır ve sütunlara göre alınabilecek vergiden müstesna
gündelik tutarı belirlenebilecektir. Bu sınırı aşan ödemeler ise ücret olarak vergilendirilecektir.
(Gelir Vergisi Kanunu Madde:24/2)
 
2. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA YAPILACAK YOLCULUKLARDA
UYGULANACAK VERGİDEN İSTİSNA GÜNDELİK TUTARLARI:
 
2018 yılı için henüz yeni bir Karar alınmamıştır. K.K.T.C. ve yurtdışındaki ülkelere yapılacak
yolculuklarda verilecek gündelik miktarlarına uygulanacak istisna tutarları ile ilgili olarak en son
yayımlanan Karar; 20 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9715 sayılı Bakanlar
Kurulu Karardır. (2017/13 sayılı sirkülerimizde detayı mevcuttur)
 
SAYGILARIMIZLA.