Yolcu beraberi yurtdışına götürülen paraların beyanı

TARİH 31 Aralık 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 85

YOLCU BERABERİ YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN PARALARIN BEYANI VE YURTDIŞINA YAPILAN PARA TRANSFERLERİNİN GÜMRÜK İDARELERİ VE BANKALARCA BİLDİRİMİ YÖNÜNDE TEBLİĞ DÜZENLEMESİ YAPILDI:

30 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebliğ değişiklikleri, 32 Sayılı Kararda daha önce yapılmış olan değişiklikler çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Yolcu Beraberinde Yurtdışına Çıkarılan Belli Tutarı Aşan TL, TL İle Ödemeyi Sağlayan Belge ve
Dövizin Gümrük İdaresine Beyan Edilmesi Zorunluluğu: Yolcu beraberinde yurtdışına çıkarılan 25.000 TL yı aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında ve Yolcu beraberinde yurtdışına çıkarılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulacaktır.

Bu beyanların yapılmaması veya yanlış yada yanıltıcı beyan halinde, bu değerler Gümrük idaresince alıkonacak, MASAK’a ve Cumhuriyet Savcılığına bildirilecektir. Gümrük İdaresi ve Bankaların Belli Tutarları Aşan Döviz ve Türk Parası Çıkışlarını Merkez Bankasına Bildirmesi: Gümrük idareleri; yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına, 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirecektir.

Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, 30 gün içinde Merkez Bankasına bildirecektir. Yurtdışına Sermaye İhracının Bildirimi: Türkiye’de yerleşik kişiler; yurt dışında kurdukları yada ortak oldukları şirketler ve şubeleriyle ilgili olarak yapacakları bildirimlerin açıklandığı 32/34 sayılı Tebliğin 10. Maddesi yeniden düzenlenmiştir.

SAYGILARIMIZLA.