Yatırımlara proje bazlı Devlet yardımı verilmesine ilişkin karar

TARİH 28 Kasım 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 105

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI:

26 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon ABD Doları olan ve Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun görülen projeler için Karar kapsamında yatırım teşvik belgesi düzenlenecek, bu yatırımlara; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi veya istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz desteği veya hibe desteği, sermaye katkısı, enerji desteği, kamu alım garantisi, yatırım yeri tahsisi, altyapı desteği, Kanunlarla getirilen izin, tahsis, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması gibi destekler sağlanabilecektir.

SAYGILARIMIZLA.