Vergiden istisna yurtiçi gündelikleri

TARİH 10 Ocak 2017
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 129

1. VERGİDEN İSTİSNA YURT İÇİ GÜNDELİK TUTARLARI:

24 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununa ekli H cetveli dikkate alındığında; yurt içi iş seyahatleri nedeniyle vergiden istisna olarak ödenecek gündelik tutarı üst sınırı olarak (1 Ocak 2017 den itibaren) 57,50 TL nın dikkate alınması gerekir.

Aylık seviyesine bağlı olarak cetveldeki satır ve sütunlara göre alınabilecek vergiden müstesna gündelik tutarı belirlenebilecektir. Bu sınırı aşan ödemeler ise ücret olarak vergilendirilecektir.

(Gelir Vergisi Kanunu Madde:24/2)

2. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA YAPILACAK YOLCULUKLARDA UYGULANACAK VERGİDEN MÜSTESNA GÜNDELİK TUTARLARI:

2017 yılı için henüz bir Karar alınmamıştır. K.K.T.C. ve yurtdışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik miktarlarına uygulanacak istisna tutarları, 10 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/8363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı dikkate alınarak
belirlenmektedir. (2016/8 sayılı sirkülerimizde detayı mevcuttur)

SAYGILARIMIZLA.