Uşak'ta Yeni Teşvik Sistemi Tartışıldı

TARİH 03 Temmuz 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 69

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nın (UTSO) iplik sektöründe faaliyet gösteren 33 firmanın kümelenmesiyle başlattığı URG projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yeni teşvik uygulaması ile dış ticaret eğitimi hakkındaki bilgilendirme toplantısında Uşaklılar, kentin yeni teşvik sisteminde 3. bölgede yer almasını eleştirdi.

UTSO, rejenere iplik sektöründe faaliyet gösteren 33 firmanın kümelenmesiyle başlattığı URG projesi kapsamında firmalara 216 saat dış ticaret eğitimi verecek. URG eğitimlerinin açılışı ve yeni teşvik sistemi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. UTSO tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Uşak Valisi Özdemir Çakacak, Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Şenal, İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı M. Emrah Sazak, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü İmalat 2. Daire Başkanı Mehmet Ali Çolakoğlu, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Cengiz Arabacı ve İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzman Yardımcısı Hürol Karlı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kuvvet, sanayiciler ve davetliler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan UTSO Başkanı Mustafa Kuvvet, geri dönüşüm sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkıya değinerek, Uşak'ın ihracat rakamlarını değerlendirdi.

"Uşak'IN GERÇEK İHRACATI 700 MİLYON DOLAR"

Uşak'ın geri dönüşümde lider illerden biri olduğunu ve sektörün URG kapsamına alındığını belirten Kuvvet, şunları söyledi:

"Sektörün çevreye olan katkısını hepimiz biliyoruz. Türkiye'de geri dönüşüm sektörü ekonomiye yılda 1 milyar 700 milyon dolar civarında katkı sağlıyor. Bu katkı azımsanamayacak kadar büyüktür. Ülkemizin 2023 yılı için ortaya koyduğu 500 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Biz bu hedefin yakalanabileceğini düşünüyoruz. Bu hedefin yakalanabilmesi için sanayide kümelenme ve sektörlerin desteklenmesi gerekiyor. Aynı zamanda illerin ihracat rakamları da artmalı. Uşak'ın 2011 yılı ihracatı resmi rakamlara göre 155 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak ilin gerçek ihracat rakamı 700 milyon dolar civarındadır. Biz buna dolaylı ihracat diyoruz. Çünkü ilimizde faaliyet gösteren birçok büyük firmanın merkezi İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunuyor. Bu durum ilimizin potansiyelini maalesef düşürüyor."

"5084 Uşak'A 380 MİLYON TL GİRDİ SAĞLADI"

Uşak'ın yeni teşvikte 3. bölgede yer almasının kentte sürekli tartışıldığını ve kendilerine göre Uşak'ın yeni teşvik sisteminde en az 4. bölgede yer alması gerektiğini kaydeden Kuvvet, "Uşak bize göre 3. bölgeyi değil, 4. bölgeyi hak ediyor. Tüm komşularımız 4. bölgede, Uşak ise 3. bölgede. Yeni sistemde uygulanan kriterlere göre ilimiz sosyoekonomik gelişmişlikte 81 il içinde 25. sırada yer alıyor. Oysa Uşak'ın 7 yıl önce kişi başına düşen geliri 500 doların altındaydı. Son 7 yılda biz bu durumu düzelttik. Ancak hala 3. bölgede yer alacak durumda değiliz. Bölgeler tespit edilirken belirlenen 61 kriter esas alındı. Eğer bu kriterler devlet sırrı değil ise öğrenmek istiyoruz. 5084 sayılı teşvik uygulaması ilimize 380 milyon TL girdi sağladı. Kent bu teşvikle bir ivme kazandı. Bu gelişmenin devam etmesi için yeni yatırımların olması gerekiyor. Yeni yatırımlar için ise bizim yeni teşvik uygulamasında 4. bölgede yer almamız gerekiyordu" dedi.

"YENİ TEŞVİKTE KRİTERLER OBJELTİF OLARAK UYGULANDI"

Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İbrahim Şenal ise, kriterlerin her il için uygulandığını ifade ederek, yeni teşvik sisteminin 5084 sayılı teşvik uygulamasına oranla daha hakkaniyetli olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2023 yılı için ortaya koyduğu hedeflere ulaşacağına inandıklarını belirten Şenal, "Ülkemizin 2023 yılı vizyonu için stratejik yatırımlara önem veriyoruz. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi ve ilk 120 ekonomi hedefi ulaşılabilir" dedi.

Şenal, Türkiye'nin 2023 yılı vizyonuna ulaşabilmesi için teşvik uygulamasından çok bürokrasinin azaltılmasının önemli olacağını da söyledi. Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşabilmesi için stratejik yatırımlara ihtiyaç olduğunu ve bu yatırımların cari açığı düşüreceğini belirten Şenal, şunları söyledi:

"2023 yılında dünyadaki ilk on ekonomiye girmek istiyoruz. 500 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. Bu hedefe göre bir strateji geliştirdik. Bu hedeflere uygun devlet politikası oluşturmak zorundayız. Yatırımlar aslında bunun bir unsurudur. Bu nedenle yatırım iklimini iyileştirmemiz gerekiyor. Bir yandan da vergi mevzuatındaki idari yükü hafifletmek, bürokrasiyi azaltmak için ortam hazırlamak zorundayız. Bu adımlar teşvik uygulamalarından daha önemlidir. Çünkü yabancı yatırımcıların gelmesini sağlayacak ciddi uygulamalar içeriyor bu konular. Yeni teşvik, eski teşvik sisteminin geliştirilmesinden ibarettir. Yeni sistemde sosyo ekonomik kriterler belirledik. Eski teşvikte bu kriterler yoktu. Türkiye 4 ayrı gruba ayrılmıştı. Bir takım eletiriler vardı o sistemde. Bu eleştirileri dikkate alıp yeni bir çalışma yaptık. 61 objektif kriter belirledik ve buna göre illeri bölgelere ayırdık. Bu kriterler 81 ile de aynı şekilde uygulandı, hiçbir ayrım yapılmadı ve iller 6 bölgeye ayrıldı."

Müsteşar Yardımcısı İbrahim Şenal'ın sunumunun ardından söz alan bazı oda başkanları, yeni teşvikte uygulanan kriterlerin objektif olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadıklarını ifade ettiler.