Japan Credit Rating (JCR) Eurasia Başkanı Orhan Ökmen, JCR'ın, Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye olan "BBB- Stable" kategorisinde tutmaya devam ettiği bildirdi.
Orhan Ökmen, yaptığı açıklamada Türkiye ekonomisinin, istatistiklere yansıyan görünür gücünden daha yüksek bir güce sahip olduğunu açıkladı. Ekonominin reel gücünü kavrayabilmek ve sayısallaştırabilmek için ülke analistlerinin yazılı olan ve yazılı olmayan iç hukuk sistemine, sektörler arasında dikey-yatay geçişkenliklere, kamu-özel iş birlikteliklerine, ortaklar ile şirketleri arasındaki geleneksel garanti-kefalet-nakit yardımlaşmalarına tam anlamıyla vakıf olmaları gerektiğini anlatan Ökmen, lokal olarak bizzat Türkiye'de ve bölgede organize olmayan uluslararası kuruluşların bu yazılı olan/olmayan iç hukuku ve iç süreçleri layıkıyla kavrayamadığını ve Türkiye ekonomisinin gerçek gücünü sayısallaştırmakta zorluk yaşadığını vurguladı. Ökmen, finansman maliyetlerindeki artışlara rağmen, borç yenileme ve çevrimlerinde Türkiye'nin yakın gelecekte ve orta vadede zorluk yaşamasının beklenmediğini söyledi. Türkiye'nin yapısal risklerinin sürdürülebilir mahiyeti ve ekonominin devam eden esnek performansının, metodolojik açıdan ülkenin yatırım yapılabilir kategoride bulunduğunun en temel göstergeleri olduğunu vurgulayan Ökmen, "Türkiye'de ekonomik istikrar göstergeleri politik riskleri dengelemekte, mali istikrar da parasal istikrarı dengelemektedir. Bu çift yönlü denge hali ise Türkiye'nin yapısal risklerinin sürdürülebilirlik seviyesini, ekonominin esneklik özelliğini ve performansını korumaktadır. Sonuçta Türkiye'nin yapısal risklerinin sürdürülebilir olması ve ekonominin esneklik ve performansının korunmuş olması, Türkiye'nin hala yatırım yapılabilir seviyede olduğunun metodolojik olarak en temel iki göstergesidir." açıklamasında bulundu.
Orhan Ökmen, Türkiye ekonomisinin bütünleşik gücünün, politik zafiyetlerin ve siyasi risklerin sebep olduğu aşağı yönlü ivmelenmeyi hala telafi edebilecek güçte olduğunu bildirdi. Türkiye'de kurumların direncinde ve hukuk sisteminde bir zayıflamanın oluştuğu, kritik seviyelerin üzerinde seyreden müzmin cari açığın ve dış borçluluk halinin dış şoklara karşı ekonominin direncini zayıflattığı belirlemelerin doğru olduğunu düşünen Ökmen, "Fiyat istikrarının bozulduğu, reformların sürekli olarak ertelendiği, para politikasındaki etkinsiz halin devam ettiği gibi tüm belirlemeler doğru olmakla beraber, Türkiye ekonomisi, politik zafiyetlerin ve siyasi risklerin sebep olduğu aşağı yönlü ivmelenmeyi hala telafi edebilecek güçtedir." dedi.
JCR Başkanı Ökmen, JCR'ın ABD Sermaye Piyasası Kurulu (Securities and Exchange Commission, SEC) tarafından "ulusal kabul görmüş istatistiki derecelendirme kuruluşları (NRSRO)" olarak dünya çapında lisanslı olan 10 kuruluştan birisi olduğunu hatırlattı. JCR olarak Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye olan "BBB- Stable" kategorisinde tutmaya devam ettiklerinin altını çizen  Ökmen, "JCR'ın Türkiye'yi değerlendirme sağlamlığı ve diğer rakiplerinin aksine Türkiye'yi hala yatırım yapılabilir kategoride tutma gerekçesi yerelde örgütlenmiş olmanın özellikle sayısal olmayan bilgiye erişimde yarattığı pozitif farklılığından kaynaklanmaktadır. Bilindiği üzere JCR Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviye olan 'BBB- Stable' kategorisinde tutmaya devam etmektedir. Nitekim, piyasa dinamikleri, reel sektörün iş yapış şekli, makroekonomik göstergelerin günlük hayata yansıması ve politik gündemin bizzat içinde olmanın verdiği avantaj ülke değerlendirmelerinde daha doğru gözlemler yapabilme yeteneği sağlamaktadır." açıklamalarında bulundu.

Güncel ve önemli ekonomik haberleri yatirimyeri.com internet sitesinden izleyebilirsiniz.