TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI GÜMÜŞHANE'DE MASAYA YATIRILDI

TARİH 02 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 57
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki ekonomi sıralamasında 17. sırada yer aldığını, global krize rağmen Türkiye'nin iyi yerde olduğunu ve Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhaneli Genç İşadamları Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu konferansta Türkiye ekonomisine geçmişten geleceğe ışık tutularak, ekonomik sorunlara akılcı özümler arandı. Gümüşhane Üniversitesi çok amaçlı toplantı salonunda yapılan konferansa Gümüşhane Belediye Başkanı Mustafa Canlı, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Günaydın, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Akyazı, Gümüşhaneli Genç İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Büyükbayraktar, kamu kurum müdürleri, banka müdürleri, işadamları, öğretim görevlileri, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için üniversite ve sanayi işbirliğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Günaydın, yaptığı açılış konuşmasında, "Dünyada her alanda hızlı değişim ve gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkeler refah düzeylerini yükseltmek için yoğun çaba içerisindedirler. Bu çabaların gösterildiği temel alanların başında ise eğitim sağlık ve ekonomi gelmektedir. Dolayısıyla bu alanlardan başarı elde etmenin yolu daha çok teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek düzeyde eğitilmiş toplum oluşturmaktan geçmektedir. Bu bakımdan bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmek için üniversite-sanayi işbirliği büyük önem taşımaktadır. Üniversiteler bir taraftan yaptıkları eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sanayinin ihtiyaç duyduğu araştırma ve geliştirme personeli yetiştirirken, diğer taraftan yaptığı araştırmalarla sanayiye bilgi üretmektedirler. Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için bunu üretebilecek bilgiye kolaylıkla ulaşması gerekir. Bu da ancak iyi bir üniversite-sanayi işbirliği ile sağlanabilir" dedi. Gümüşhaneli Genç İşadamları Derneği Başkanı Büyükbayraktar ise, Gümüşhane'de işletme sahiplerinin sosyoekonomik problemlerine akılcı çözümler bulmak, ekonomik gelişmeler hakkında değişen dünyanın vizyonunu paylaşmak adına dernek olarak katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasındaki ekonomi sıralamasında 17. sırada yer aldığını belirterek, global krize rağmen Türkiye'nin iyi yerde olduğunu ve Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu söyledi. Türkiye ekonomisinin 1993 yılından itibaren yeni bir döneme girdiğini belirten Prof. Dr. Bocutoğlu, bu dönemde en büyük sorunun enflasyon ve işsizlik olduğunu söyledi. Hükümetlerin enflasyonun düşürülmesi için yaptıkları programlarda enflasyon düşerken işsizliğin daha da arttığını dile getiren Prof. Dr. Bocutoğlu, artık hükümetlerin işsizlik sorununu çözebilmelerinin oldukça güç olduğunu vurguladı. Bocutoğlu, "İşsizlik artık Türkiye'de yapısal bir sorun olmuş ve kronik bir hal almıştır" dedi. Türkiye'nin iç ve dış güvenliğe bütçesinin önemli bir bölümünü ayırmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bocutoğlu, "Türkiye, iyi bir ekonomiye sahip olmak için çevresinde bir huzur adası meydana getirmek zorundadır. Örneğin Ermenistan ve İran ile olan ilişkiler Gümüşhane'yi birinci derecede ilgilendirmektedir. Gümüşhane, transit geçiş konumundadır. Tarihi İpek Yolu tekrar canlandığında Gümüşhane dışa açılacak ve böylece ürettiği pestilini, kömesini kolaylıkla pazarlayabilecektir. Dolayısıyla son dönemde gündeme gelen demiryolu projesi Gümüşhane için çok önemlidir. Gümüşhane yapısının değişmesi büyük ölçüde demiryolu hattının buradan geçmesine bağlıdır" şeklinde konuştu.