TTK'DA KOBİ'LERE YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER

TARİH 27 Ocak 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 64
Mazıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hem yeni TTK ile hem de Borçlar Kanunu ile yaklaşık bine yakın hükmün değiştiğini, yeniden kaleme alındığını ve dilinin sadeleştirildiğini belirtti. Dilin sadeleştirilmesinin özellikle 85 yıllık geçmişi bulunan Borçlar Kanunu'nda yapıldığına dikkat çeken Mazıcıoğlu, "Fakat esas değişikler ve yenilikler TTK'dan doğdu. Ticaretin yol haritasını yeniden yazan bu kanun Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek. Bu tarihe kadar kişiler ve şirketler de gerekli hazırlıkları yapıyor olacak. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kamu kurumlarının ve büyük şirketlerin KOBİ'lere ödemelerini zamanında yapmama uygulamaları, iflaslara sebep olarak gösterilmektedir. Bu durumu önlemek üzere, Geç Ödemelerle Mücadeleyi düzenleyen 2000/35/EC sayılı Direktif , 2002 yılında yürürlüğe konmuştur. Her türlü gerçek ve tüzel kişi teşebbüslere, aynı ülke içinde veya farklı ülkelerde, birbirleri arasında veya kamu ve diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki herhangi bir ticari iş (mal veya hizmet sağlanması) karşılığında yapılacak her türlü ödeme bu direktif kapsamındadır" dedi.
"Mevcut mevzuatımızla söz konusu direktif arasında geç ödemelerde temerrüt faizinin başlangıcı konusunda bir uyumsuzluk bulunurken, bu durum KOBİ tanımı kapsamında yer alan işletmelerimizin büyük mali sıkıntılar yaşamasına neden oluyordu" diyen Mazıcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Söz konusu AB Direktifinde, sözleşmede belirtilmemiş ise 30 günlük bir süre sonunda faizin otomatik olarak işlemeye başlayacağı düzenlenmesine rağmen, 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda 'temerrüde düşmenin ihtar gününden itibaren işlemeye başlayacağı' hükmü bulunuyordu. Türk Ticaret Kanunu'ndaki bu hüküm, 30 günden daha da önce ihtar çekilerek borçluyu temerrüde düşürmeye imkan verse de, uygulamada küçük tedarikçilerin büyük alıcılara karşı böyle bir yola başvuramadıkları görülmektedir. Bu olumsuz durumu küçük işletmeler lehine düzeltmek üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 1530. maddesinde gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir."
Mazıcıoğlu, düzenleme hakkında şu bilgileri verdi:
"Sözleşmede faiz şartı olmasa bile, mal veya hizmetin kabul edildiği tarihten veya fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde ödenmeyen borçlar için herhangi bir ihtar şartına bağlanmaksızın temerrüt faizi ödenecektir. Sözleşmeye haksız şartlar konulamayacaktır, konulsa bile geçersiz olacaktır. Temerrüt faizi oranının sözleşmede belirtilmediği veya haksız sayılacak kadar az belirlendiği durumlarda uygulanacak faiz, ticari işlere uygulanacak gecikme faizinden an az 8 puan daha yüksek olacaktır. Taksitle ödenecek mal ve hizmet bedellerinin vadesinde ödenmeyen her bir taksiti için temerrüt faizi ödenecektir. Bu düzenlemedeki temel amaç; AB mevzuatına uyum sağlamanın yanında, girişimcilerimizin uluslar arası piyasalardaki rakiplerinin kendi ülkelerinde faydalandıkları koruma ve kolaylıklardan faydalanabilmesini sağlamaktır. İnanıyorum ki girişimci hemşehrilerimiz, evrensel şartları ve faydalı unsurları Gaziantep'imize taşımakta bu kanunla daha başarılı ve üstün gayretli ufuklara ulaşacaklardır. Bende bu vesile ile kanunumuzun özelde Gaziantepli hemşehrilerimize genelde ülkemize uğurlu olmasını ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."