Toptan pirinç tesliminde KDV oranı % 1 e indirildi

TARİH 03 Şubat 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 97

Toptan pirinç tesliminde KDV oranı % 1 e indirildi, % 1 oranında KDV ye tabi finansal kiralama konusu bazı makinelerin kapsamı genişletildi.

TOPTAN PİRİNÇ TESLİMİNDE KDV ORANI % 1 E İNDİRİLDİ, % 1 ORANINDA KDV YE TABİ FİNANSAL KİRALAMA KONUSU BAZI MAKİNELERİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ:

KDV oranlarının belirlenmiş olduğu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 31 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 2015/7205 sayılı Karar ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Pirincin gerek toptan ve gerekse perakende teslimleri % 8 oranında KDV ye tabi iken, yapılan değişiklikle 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, toptan safhadaki teslimlerinde % 1 oranında KDV hesaplanacaktır. Perakende safhadaki teslimlerde ise oran değişmemiş olup eskiden olduğu gibi % 8 oranıyla KDV hesaplanmasına devam olunacaktır.
2007/13033 sayılı Kararda perakende safhadaki teslim aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: perakende safhadaki teslimden maksat; teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

KDV oranlarının belirlendiği Karardaki (I) sayılı listenin 17. Sırasında yer alan bazı makine ve cihazların finansal kiralama şirketine teslimi ile, finansal kiralama şirketlerince kiralanması işlemi % 1 oranında KDV ye tabidir. Bu sırada 85.02.31 pozisyonu ile tanımlanan rüzgar çıkış gücü ile elektrik enerjisi üreten elektrojen grupları ve rotatif elektrik konvertörlerin kapsamı genişletilmiştir.

2015/7205 sayılı Karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=LvWDaKvNFpeII7WI&type=bkk

SAYGILARIMIZLA.