Teşvik ve Destek Unsurlarıyla İlgili Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi

TARİH 15 Ekim 2012
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 131

Teşvik ve Destek Unsurlarıyla İlgili Gelir/Kurumlar Vergisi İndirimi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde, teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlar için indirimli gelir/kurumlar vergisi oranı uygulaması öngörülmüştür.

Bu teşvikle ilgili özelliği olan konular aşağıdaki gibidir:

 

aa) Kapsam ve Kapsam Dışı Sektörler

 

 Önceki bölümlerde de belirtildiği üzere, yeni teşvik sisteminde kurumlar vergisi indirimi teşviki; büyük ölçekli yatırımlara, stratejik yatırımlara ve bölgeler itibariyle belirlenen sektörlerde yapılan yatırımlara sağlanmaktadır.

Hangi bölgelerde hangi sektörlerde yapılan yatırımlara bu teşvikin sağlanacağı Bakanlar Kurulu kararının 2 no.lu eki listelerde yer almaktadır. Teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları ise Bakanlar Kurulu kararının 4 no.lu ekinde belirlenmiştir.

Aşağıda sayılan kurumlar/yatırımlar indirimli kurumlar vergisi uygulamasının kapsamı dışındadır. Bu kurumların/yatırımların teşvik kapsamına alınması konusunda Bakanlar Kurulunun da yetkisi bulunmamaktadır.

-  Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyette bulunan kurumlar

-  İş ortaklıkları

-  Taahhüt işleri

-  4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Kanun kapsamında yapılan yatırımlar

-  3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında yapılan yatırımlar

-  Rödovans sözleşmelerine bağlı olarak yapılan yatırımlar.