TARIMDA KALKINMA HAMLESİ

TARİH 02 Temmuz 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 91
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Balıkesir İl Koordinatörlüğü, Avru Birliği (AB) hibeleriyle alakalı geniş bir bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sektör temsilcilerinden oluşan çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye 2013 yılı sonuna kadar kullanılması şartıyla toplam 1 milyar 165 milyon AVRO hibe aktardığı bildirildi. Ancak, kuruluş ve diğer işlemlerini tamamlayan kurul AB'den gelecek yetki devrini beklediği için şu anda hibelerin kullanıma verilmesi söz konusu değil. Asya Termal Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TKDK Balıkesir Koordinatörü Mesut Filizciler, tarımın son yıllarda ortaya konulan uzun soluklu politikalar, verilen destek ve stratejik yaklaşımlarla ülkenin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayan güçlü bir sektör haline geldiğini belirtirken yaşanan bu süreçte kırsal kalkınmanın tarım politikalarının merkezi haline geldiğine dikkat çekti. Kırsal kalkınmada temel aracın yatırımlar olduğunu vurgulayan Filizciler, Avrupa Birliği'nin, aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağladığını, bu nedenle katılım öncesi yardım aracı IPA'nın oluşturulduğunu söyledi. "IPARD" olarak isimlendirilen ve IPA'nın beşinci bileşeni olan kırsal kalkınmanın amacını anlatan Mesut Filizciler, "Kırsal kalkınmanın amacı, Avrupa Birliği'nin ortak tarım ve ilgili politikalarının uygulanmasına katkıda bulunmak, tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilir modernizasyonunu sağlamak, Avrupa Birliği müktesebatına bağlı olarak gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre standartlarını iyileştirmek ve kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmektir. 1999 Helsinki zirvesiyle başlayan Avrupa Birliği üyelik sürecinde önemli ve zorlu müzakerelerin yaşandığı ortak tarım politikasına uyum kapsamında, tarım ve kırsal kalkınma en önemli fasılların başında gelmektedir. Bu çerçevede Avrupa Birliği hibe fonlarını kullanabilmemiz için kırsal kalkınma programının hazırlanması ve programı uygulayacak Avrupa Birliği gerekliliklerine uygun, akredite edilmiş bir IPARD Ajansının kurulması bir ön koşul olarak ülkemizden istenmiştir. Ve, 18 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanan 5648 sayılı Kanun gereği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile il koordinatörlükleri kurulmuştur. İlk etapta kurulan 20 il arasında Balıkesir koordinatörlüğümüz de bulunmaktadır. AB'den alınacak hibe fonlarının ülkemizde kullanılabilmesi için, mevzuatlarımız çerçevesinde çok detaylı olarak hazırlanmış görev tanımları, uygulama rehberleri, iş akış şemaları, paydaş kurum protokolleri, iletişim ve eylem planları, çalışma dokümanları gibi doneler ile personelimizin yeterlilik düzeyleri Hazine Müsteşarlığı (NAO) tarafından denetlenerek ulusal akreditasyon aşaması geçilmiş ve akreditasyon paketi Hazine Müsteşarlığımıza sunulmuştur. Bugün itibarıyla artık AB komisyonunun kurumumuzun işlev, işleyiş, teknik donanım, fiziki uygunluk, veri ve bilgi güvenliği ile personel yetkinliğine yönelik yapacakları denetim sonucunda, hibe kullanımıyla ilgili olarak verecekleri son aşama olan yetki devrini beklemekteyiz" dedi. KULLANDIRILACAK HİBE 1.165 MİLYAR AVRO TKDK Balıkesir Koordinatörü Mesut Filizciler, Türkiye'ye IPARD programı çerçevesinde 2007 ila 2013 yıllarını kapsayan dönemde toplam 1 milyar 165 milyon Avro destek sağlanacağı, bu rakama faydalanıcı katkısı da ilave edildiğinde, 7 yılda kırsal alanda yaklaşık 2,5 milyar Avro'luk bir yatırım gerçekleştirileceğini bildirdi. Filizciler, "Kırsal alanların geliştirilmesi ve kalkındırılması için yapılacak yatırımlar ve bunların desteklenmesi programımızın özünü oluşturmaktadır. Bu açıdan IPARD'ın yatkırım demek olduğunu söyleyebiliriz. IPARD programı ve Balıkesir Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla ilimizde süt üreten tarımsal işletmelere yönelik projelere, süt işleyen işletmelere yönelik projelere, süt toplama merkezleri kurulmasına yönelik projelere, yaş meyve ve sebzelerin sınıflandırılması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere ve üretici örgütlerinin kurulmasına yönelik projelere destek verilecektir. Tüm bu destekler ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak fotoğraf bizim için oldukça önemlidir. IPARD programı ile tarım sektörünün verimlilik ve rekabet gücü artacak, yeni iş imkânları gelişecek, tarım ve kırsal nüfus gelir düzeyi ve yaşa koşulları yükselecek, tarım-sanayi entegrasyonuna katkı sağlanacak, kırsal nüfusun azalmasına ve göçün önlenmesine katkıda bulunulacak, AB standartlarında üretim yapan işletmelerimizin sayısı artacak, tarımsal ürünlerimizin Avrupa pazarına erişimi kolaylaşacaktır. Kurumumuz tarım ve kırsal alana uzattığı destek eli ile üretici ve yatırımcının yeni adresi, Avrupa Birliği'ne açılan kapısı, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin de bir parçası olacaktır" dedi. TKDK Balıkesir Koordinatörlüğü'nde özenle seçilmiş 33 personelin bulunduğu, Balıkesir'e hizmet vermek üzere tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. Tanıtım faaliyetlerinin hız kesmeden tüm ilçelerde devam edeceği, Balıkesir'in en ücra köşelerindeki potansiyel faydalanıcılara ulaşıncaya kadar bu çalışmaların devam edeceği bildirildi. AB'DE TARIM BAŞLIĞININ AÇILMASI Balıkesir'deki toplantıda söz alan TÜGEM eski genel müdürü TARİŞ Pamuk ve İncir Birlikleri genel müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, AB adaylığı sürecinde Tarım başlığının açılması için yıllardır verilen mücadelenin nihayet başarıyla sonuçlanarak AB tarım müktesebatının uygulamaya girdiğini belirterek bunun çok büyük önem taşıdığını söyledi. Velioğlu, Balıkesir'de tarım ve tarımsal sanayide çok ciddi bir alt yapının olduğunu belirterek hibe projelerinin bölgede son derece iyi kullanılabileceğini belirtti. Toplantının sonunda TKDK Balıkesir Koordinatörlüğünde görevli uzmanlar tarafnıdan katılımcıların yönelttiği sorular cevaplandırıldı. Toplantıya vali yardımcısı Ali Osman İşsen, İGM Başkanı Mehmet Akuf Okur, GMKA genel sekreteri Mustafa Gündoğan, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Yavuz, TKDK Balıkesir Koordinatörü Mesut Filizciler, bazı daire müdürleri ile sektör temsilcileri, akademisyenler katılırken AK Parti'yi Merkez ilçe başkanı Recep Şeker temsil etti. HİBE ŞARTLARI Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelerin katılıma yönelik hazırlıklarına destek sağlamak amacıyla, "Katılım Öncesi Yardım Aracı"nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturdu. muştur. Bu kapsamda, aday ülkeler ve potansiyel aday ülkelere üyelik yolunda AB standartlarına, politikalarına ve AB müktesebatına uyum çalışmaları konusunda mali destek sağlanacak. Suz konusu aracın ise 5 (beş) bileşeni var. Türkiye bir aday ülke olarak Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) bütün bileşenlerinden yararlanma hakkına sahip. IPA'nın beşinci bileşeni olan Kırsal Kalkınma (IPARD); Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirilmesini desteklemekte ve ayrıca, tarım sektörünün ve kırsal alanların sürdürülebilir adaptasyonuna katkıda bulunmayı amaçlıyor. Aday ülkenin bu desteklerden faydalanabilmesi için Kırsal Kalkınma Programını hazırlaması ve uygulamadan sorumlu yapıları oluşturması gerekli. Bu kapsamda, 2007-2013 dönemini kapsayan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı, yönetim otoritesi olarak görevlendirilen Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından diğer kamu kuruluşları ile yakın işbirliği yapılarak ve ilgili yerel kuruluşlar, sosyal, ekonomik ve çevresel ortaklar, sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerin de görüşleri alınarak hazırlandı. Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde kabul edilmiş olan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında 2007-2013 yılları için faydalanıcılara kullandırılacak hibe desteği miktarının 873 milyon 9 bin AVRO olduğu bildirildi. IPARD Programını uygulayacak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (IPARD Ajansı) ve İl Koordinatörlüklerinin ise 18 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanunla kurulduğu bildirildi. AB'den hibelerle alakalı yetki devri beklenirken 2007-2013 dönemini kapsayan 1.165 milyar AVRO'luk hibenin faydalanıcılara kullandırılacak 873 milyon 9 bin AVRO'luk bölümünün ne zaman kullandırılabileceği konusunda ise çelişki oluştu. Son kullanma tarihi 2013 yılı olan hibelerin geriye dönük 3 yıllık kayıp zaman dilimi için kullanılamayacağı gibi yetki devrinin ne zaman gerçekleşip hibelerin istenilen standartlarda hazırlanmış projelere göre kullandırılacağı konusunda da sorular oluştu. Toplantıyı izleyen katılımcılardan birinin yönelttiği proje riskiyle alakalı soruya cevap veren uzmanlar, her projenin kabul edilecek kaydının olmadığını, bu sebeple müracaat sahipleri açısından projelerinin kabul edilmeme riskinin de bulunduğunu açıkladılar. Bu halde puanlama usulüne göre yapılacak olan hibelendirmelerle ilgili müracaat eden faydalanıcının projesi ile birlikte başvuru sürecinde yapacağı 30 - 40 bin TL harcamasının da riske kurban gidebileceği kaydedildi. Bu sebeple istenilen kriterlerin en iyi şekilde hazırlanması, projeler için tüm gerekli izinlerin alınmış olması gerektiği vurgulandı.