SOSYAL DESTEK PROGRAMI TOPLANTISI YAPILDI

TARİH 13 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 59
Kars’ta Sosyal Destek Programı (SODES) toplantısı yapıldı. Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Muhammed Lütfi Kotan başkanlık etti. Toplantıya, Kaymakamlar, ilgili kamu kurum yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. SODES toplantısında katılan Vali Yardımcısı Muhammet Lütfi Kotan, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunların giderilmesi gerektiğine dikkat çekti. Vali Yardımcısı Kotan; “Değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek gerekiyor. Toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla 2008 ve 2009 yıllarında GAP bölgesinde Sosyal Destek Programı’nın (SODES) uygulandı. 2010 yılında da SODES’in kapsamının Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamındaki iller başta olmak üzere DPT Müsteşarlığı tarafından belirlenecek diğer illeri de içerecek şekilde genişletilmiştir” diye konuştu. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının azami ölçüde SODES’ten faydalanması için gereken her türlü çalışmanın yapılacağını belirten Kotan; “Benzer bilgilendirme ve çalışma toplantıları devem edecektir” dedi. Daha sonra SODES tanıtım filmi sunuldu. 2010 yılı proje tekliflerinde esas alınmak üzere hazırlanan SODES Uygulama Usul ve Esaslarına http://www.sodes.gov.tr adresinden erişim sağlanabilmektedir. SODES kapsamında hazırlanacak olan proje teklifleri, anılan internet adresinde erişime açılacak olan SODES Bilgi Sistemi (SODES-BİS) aracılığıyla, 15 Haziran 2010 tarihine kadar başvuru sahiplere tarafından valiliklere, 30 Haziran 2010 tarihine kadar ise yapılacak ön değerlendirmeden sonra valilikler tarafından DPT Müsteşarlığına gönderilecektir.