Sınai mülkiyet haklarında istisna ile ilgili genel tebliğ değişikliği

TARİH 27 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 66

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞ DEĞİŞİKLİĞİ:

21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’de; 6518 sayılı Kanunun 82 inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen ve “Sınai mülkiyet haklarında istisna” başlıklı 5/B maddesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Sözkonusu istisna 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanacaktır. NOT: KDV Kanununa 17/4 Maddesine 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen “z” bendinde de Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme, yenilik ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı model belgeli buluşa ait gayri maddi hakların kiralanması, devri veya satışına ilişkin KDV istisnası yer almaktadır.

SAYGILARIMIZLA.