SİMAV’DA TAKBİS HAZIRLIĞI

TARİH 18 Şubat 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 64
133 yerleşim birimine ait 2 bin 434 cilt tapu kütüğü, 69 cilt kat mülkiyeti kütüğü, 124 cilt zabıt defteri, 2 cilt mer’i kütüğü, 1 cilt aziller sicili, 498 cilt de resmi senetler olmak üzere toplam 3 bin 128 ciltten oluşan veri girişlerinin sisteme dahil edilmesi için ekiplerin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Simav Tapu Sicil Müdürü Halil İbrahim Yağmur, ihtiyaç hissedilen 5 geçici elamanın temin edilmesi halinde veri girişlerinin en geç iki ay içerisinde tamamlanabileceğini söyledi.
Bu sistemle tapu sicili hizmetlerinin standart bir yapıya kavuşulması, taleplerin daha hızlı karşılanması, temelde mal varlığı araştırmasıyla ilgili Adli hizmetler, Vergi ve İcra Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarının taleplerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde karşılanmasının amaçlandığını anlatan Halil İbrahim Yağmur, ayrıca projenin ulusal sisteme dahil edilmesinden sonra gayrimenkullere ilişkin bilgiye erişimde en büyük engel olan yersel farklılıkların da ortadan kalkmış olacağını dile getirdi.
TAKBİS projesinin Türkiye’de pek çok yerleşim biriminde hizmete girdiğini vurgulayan Halil İbrahim Yağmur, Simav’ın da yakında TAKBİS’e geçmesiyle gelişmiş ülkelerdeki düzeye erişecek olmalarından büyük bir mutluluk duyacaklarını kaydetti.