Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları hakkında SGK Genelgesi yayımlandı.

TARİH 29 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 81

Sigorta prim hesabına esas kazancın alt ve üst sınırları hakkında SGK Genelgesi yayımlandı.

SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 19 Ocak 2015 tarihli ve 2015/4 sayılı Genelgesi ile sosyal sigorta primine esas kazançların 2015 yılı alt ve üst sınırları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Buna göre 2015 yılı rakamları aşağıdaki şekildedir:

1. 2015 Yılının İlk Altı Ayı İçin ( 1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 Arası) :

Günlük Aylık Tutar Alt sınır (Taban)
40,05 TL 1.201,50 TL

Üst sınır (Tavan)
260,33 TL 7.809,90 TL

2. 2015 Yılının Son Altı Ayı İçin ( 1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 Arası) :

Günlük Aylık Tutar Alt sınır (Taban)
42,45 TL 1.273,50 TL

Üst sınır (Tavan)
275,93 8.277,90 TL

Öte yandan, aynı Genelgede ayrıca; çırak ve öğrencilerin durumuna, prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile yardımı ( zammı) tutarlarına ve diğer bazı hususlara yer verilmiştir.

NOT: 2015. 9 sayılı sirkülerimizde belirttiğimiz üst sınırlara göre kuruş farkı olduğundan yukarıda belirtilen genelgedeki tutarların uygulamaya esas alınması gerekir.

SAYGILARIMIZLA.