SGK prim ödeme süresini 7 Nisan 2015 günü sonuna kadar uzattı

TARİH 02 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 87

SGK PRİM ÖDEME SÜRESİNİ 7 NİSAN 2015 GÜNÜ SONUNA KADAR UZATTI:

Ülke genelindeki elektrik kesintisi nedeniyle yapılan uzatmaya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın duyurusu aşağıdadır.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILANLARIN SİGORTALILIĞI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nca 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere evlerde temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bahçe bakımı gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı gibi kişilerin bakımı işleri yapanların sigortalılığı düzenlenmektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı; aynı işveren ya da çalıştıran yanında 10 günden fazla ya da az çalışmasına bağlı olarak iki ayrı şekilde düzenlenmiştir. İşveren ya da çalıştıranların bildirim, tescil ve prim ödemeleri de buna göre değişmektedir.

Cezalı duruma düşmemek için ev işlerinde bu şekilde kişi çalıştıranların tebliğe uygun hareket etmeleri önem arz etmektedir.

MASAK BAZI KURUMLARA E.TEBLİGATA GEÇME ZORUNLULUĞU GETİRDİ:

30 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca;

MASAK tarafından bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine tebligatlar (zorunlu haller ve Başkanlıkça gerek görülen durumlar dışında) elektronik ortamda yapılacaktır.

Bu kapsama giren kurumlar 90 gün içinde MASAK’a hesap açılması için başvuracaktır.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu’nda sayılan ve yukarıdakiler dışında kalan yükümlüler de isterlerse e.tebligat için başvuru yapabileceklerdir.

Elektronik tebligat verisi muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligat yapılmış sayılacaktır.