Seyitömer Termik Santrali İçin Son Teklif 20 Aralık

TARİH 06 Kasım 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 56

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kütahya Seyitömer Termik Santrali ile Sivas Kangal Termik Santrali'nin Özelleştirme yoluyla satılması ilanını yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santrali ile Santral tarafından kullanılan taşınmazlar ve Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazlar "Varlık Satışı", 2594, 31743 ve 200702650 No'lu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile bir bütün halinde, yine Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Kangal Termik Santrali ile santral tarafından kullanılan Elektrik Üretim A.Ş. ve hazinenin mülkiyetindeki taşınmazlar "Varlık Satışı", 53318 ve 72760 No'lu ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahaları "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemi ile bir bütün halinde özelleştirilecek.

İhaleye girmek isteyenlerin Seyitömer Termik Santrali için 30 milyon dolar geçici teminat ile birlikte 20 Aralık 2012 tarihine kadar, Kangal Termik Santrali için ise 10 milyon dolar geçici teminat ile birlikte 17 Ocak 2013 tarihine kadar teklif vermesi gerekiyor.