Polatlı'ya İlk Borsayı Atatürk Kurmuş

TARİH 06 Ocak 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 86

Ankara'nın Polatlı ilçesine ilk borsanın, 1933 yılında 'Zahire, Hububat, Tiftik ve Yapağı satıcıları' adı altında Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulduğu öğrenildi.

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve kabinesi tarafından alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Polatlı'da zahire ve hububat borsası kurulması kararlaştırılmış. 8 ay çalışan borsa, daha sonra yine Atatürk'ün ve dönemin Bakanlar Kurulu'nun kararıyla zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmış.

1926 yılında ilçe olan Polatlı, 7 yıl sonra ilk hububat borsasına kavuştu. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kararname 29 Mart 1933 tarihini taşıyan kararnamede şöyle deniliyor: "Zahire, Hububat, Tiftik ve Yapağı satışları için Polatlı'da açılacak olan borsaya ait ilişik talimatnamenin tatbiki; İktisat Vekilliği'nin 22/3/1933 tarih ve 3211/45 sayılı tezkeresi ile yapılan teklif üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nin (Bakanlar Kurulu'nun) 29/3/1933 toplantısında kabul olunmuştur. Reisicümhur Gazi M. Kemal."

Kapatılmaya ilişkin kararnamede ise şu ifadelere yer veriliyor: "Polatlı'da açılması mukarrer Ticaret ve Zahire Borsası'nın açılmasında bir fayda olmayacağı ve varidatı masrafını kuruyamayacağı anlaşıldığından lağvedilmesi; İktisat Vekilliği'nin 1/12/1933 tarih ve 9801/193 sayılı tezkeresi ile yapılan teklif üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nin 4/12/1933 tarihli toplantısında kabul olunmuştur. Reisicümhur Gazi M. Kemal."