ÖTV (II) sayılı liste uygulama genel tebliği yayımlandı

TARİH 27 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 88

ÖTV (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

18 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde; ÖTV Kanunu ekindeki (II) sayılı listede yer alan ÖTV ye tabi taşıtlarla ilgili açıklamalara ve bunlarla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.

Uygulama Genel Tebliği 1 Mayıs 2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek olup, bununla birlikte daha önce yürürlükte bulunan ÖTV Genel Tebliğlerinin (II) sayılı liste uygulamasına ilişkin olan bölümleri de yürürlükten kalkacaktır. Uygulama Genel Tebliğinde; daha önce yayımlanmış olan genel tebliğlerdeki (II) sayılı listeye ilişkin açıklamaların yanısıra bazı değişikliklerin ve daha önce mevcut olmayan düzenlemelerin de yeraldığı görülmektedir.

Bunlardan bazılarını aşağıdaki şekilde belirtebiliriz: Kayıt ve tescile tabi olan araçların, motorlu araç ticareti yapanlara teslimi ilk iktisap sayılmamakta, dolayısıyla bu aşamada ÖTV hesaplanmamaktadır. Motorlu araç ticareti yapanlar arasında sayılan bayilik, yetkili satıcılık ve acentelik ilişkisine dair sözleşmenin noter nezdinde tesis edilmiş olmak şartı getirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığından, kayıt ve tescile tabi olan motorlu taşıtların tadilatı veya ek imalatını yaparak, bunları satmak üzere yurt içinden alımında veya ithalinde, ÖTV uygulanmaması gerektiğine dair yazı alan mükellefler tarafından, ÖTV’siz iktisap/ithal edilerek tadilat/ek imalat yapmak suretiyle satışı yapılan taşıtlara ilişkin, Tebliğ ekinde (EK:9) olarak yer alan bildirim formunun, birer aylık dönemler itibariyle takip eden ayın 20’nci günü sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı web adresinde hizmet veren “İnternet Vergi Dairesi” aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi zorunludur. Bunun için kullanıcı kodu ve şifresi alınacaktır.