Ocak ayına ait KDV, Muhtasar ve Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı.

TARİH 24 Şubat 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 89

OCAK AYINA AİT KDV, MUHTASAR VE DAMGA VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI:

Ocak 2015 dönemine ait KDV ve Muhtasar beyannamelerinin verilme süresinin 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığını açıklayan 71 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi beyannamesinin verilme süresinin 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldığını açıklayan 21 No’lu Damga Vergisi
Sirküleri ekte yer almaktadır.

SAYGILARIMIZLA.

Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Tarih 23/02/2015
Sayı VUK-71 / 2015 -1
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71
Konusu: Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 23/02/2015
Sayısı : VUK-71 / 2015 -1
1. Giriş
Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;

23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı

Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması
Tarih 23/02/2015
Sayı DV-21/2015-1/ Beyanname süresinin uzatılması
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Damga Vergisi Sirküleri/21
Konusu : Damga Vergisi Beyannamesinin süresinin uzatılması
Tarihi : 23/2/2015
Sayısı : DV-21/2015-1/ Beyanname süresinin uzatılması
1. Giriş
Ocak 2015 dönemine ait Damga Vergisi Beyannamesinin verilme süresinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı