MÜSİAD KONYA ŞUBESİ'NDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONFERANSI

TARİH 10 Ocak 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 51
MÜSİAD Konya Şubesi Brifing Salonu'nda yapılan toplantının açılış konuşmasını MÜSİAD Konya Şubesi Başkan Vekili Mehmet Ali Korkmaz yaptı. Korkmaz; “Hayatımızın her aşamasında kullandığımız enerji, günden güne önem kazanmaktadır. Enerji olmadan hiçbir işin yapılamayacağı günümüzde bu kaynağı en iyi şekilde kullanarak, yapılan işin hacminden ödün vermeden, tasarruf etmenin yolları aranmalıdır. Bu tasarruf hem milli servete katkıdır, hem de kişilerin, firmaların daha az sarfiyatla daha çok iş yapmaları anlamına gelmektedir” dedi.
Kullandığımız enerji, ekoloji ve ekonomi için faydaya dönüştürülmelidir diyerek söze başlayan Enerji Danışmanı Ahmet Seferoğlu ise, “Aydınlanmada, ısınmada, ulaşımda, üretimde aklınıza gelebilecek her safhada olan enerjiyi de en iyi şekilde kullanmak günümüz şartlarının olmazsa olmazıdır. Çünkü fosil kaynakların gelecekte tükeneceği aşikardır. Bununla beraber alternatif kaynakların henüz ekonomik olmadığı günümüzde, artan talepler nedeniyle fiyatlar tırmanmakta ve buda yerli kaynakların ithal bağımlılığını önleyememektedir. Dolayısıyla ekolojik denge de ciddi anlamda alarm vermektedir. Durum böyleyken; belki de enerji üstüne konuşulması gereken en önemli başlık; enerji verimliliğidir. Daha az enerji harcayarak aynı işi nasıl yapabilirim? Sorulması gereken ve sıkça sorulan sorulardandır. Evlerde, işyerlerinde, kamu alanlarında enerji verimliliği devletin stratejik planları arasına girmiş durumdadır. Son zamanlarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından çok ciddi adımlar atılmaktadır. Bu yasal düzenlemelerden biri de 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 2017 yılına kadar kapsamı değişecek olan kapalı alanlarda enerji yönetimi ile ilişkili yasal müeyyidelerdir. Cezai müeyyideleri içeren yasa ile işletmelerde enerji yöneticiliği istihdamı zorunluluğu başlamıştır. Yasal müeyyideler olsa da olmasa da firmalarımızın bu konuda çalışma yapmaları kendi verimlikleri açısından faydalıdır. Çünkü Türkiye'nin 4 birim enerji kaynakları harcayarak ürettiği GSMH başka ülkelerde 1 birim ile üretilmektedir. Bu yüzden yeni yasanın lehimize olduğu düşünülmeli ve yasa gereğince hareket edilmelidir. Ülkemizin enerji konusunda belirlediği stratejik hedef; sanayide, binalarda, ulaşımda ve enerji sektöründe alınacak tedbirler ile 2023 yılında; birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (Enerji Yoğunluğunu) yüzde 20 oranında azaltmaktır. Bu sağlanır ise enerjinin tamamını faydaya dönüştüren bir Türkiye, kişi başına enerji kullanımı yüksek, aynı zamanda da birim yurt içi hasıla başına az enerji kullanan ülkeler arasında yer alan bir Türkiye inşa edilmiş olacaktır. Bu noktada devlet hedeflenen Türkiye'ye ulaşmak için bir takım destek ve teşvikler sunmaktadır. Birçoğunun başvurusu Ocak ayında yapılan bu destek ve teşvikler çok iyi takip edilmelidir. Firmalar açısından bir fırsat olan bu destek ve teşvikler hem firmalarımıza kazanç sağlamakta, hem de milli servetimizin daha iyi yönetilmesi anlamına gelmektedir. Günlük hayatımızda da çok basit önlemlerle enerji sarfiyatımızı düşürmemiz mümkündür. Kullandığımız ampullerin tasarruflu ampuller ile değiştirilmesi, kullandığımız beyaz eşyaların A sınıfı veya daha üstü ürünler olması, araçlarımızın periyodik bakımlarının zamanında yapılması, oturduğumuz ev ve binaların ısı yalıtımlarının yapılması, kamuda enerji yönetiminin yapılması gibi basit önlemler enerji sarfiyatımızı düşürerek konforumuzdan hiçbir şey kaybetmememiz mümkündür” şeklinde konuştu.
Sonuç olarak da çeşitli önerilerde bulunan Seferoğlu; “Sınırlı kaynaklarla kalkınma hamlelerini sürdürebilmek için enerjimizi kaynağından nihai kullanımına kadar her aşamada verimli kullanmak zorundayız. Enerji verimlilikte başarı toplumun tüm kesimlerinin ortak hareketlerine, bilgiyi davranışa dönüştürecek bilincin gelişmesine, alışkanlıkların iyileşmesine bağlıdır. Tasarruf potansiyelimizi fırsatlara dönüştürebilmeliyiz. Enerji verimliliğinde karadeliklerimiz, israf; yalıtım yetersizliği; verimsiz ürün, ekipman ve atıklardır. Bu karadelikleri kapatmasını bilmeli bunun için çaba sarf etmeliyiz. Sanayideki üretim proseslerinde ileri teknolojileri uygulamak, kayıp ve kaçakları önlemek veya bunlardan yararlanmak, enerjiyi verimli kullanan araçları, sistemleri, ekipmanları ve cihazları kullanmak üzere enerji etütlerimizi yapmalıyız. Unutmamalıyız ki; verimli kullanırsak, enerji gelecektir” diye konuştu.