Mükellef bilgileri bildirimi kaldırıldı

TARİH 20 Ocak 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 75

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ KALDIRILDI:

17 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 444 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, mükellef bilgileri bildirimin verilmesine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 413 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre; her yıl 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında verilen mükellef bilgileri bildirimi bundan sonra verilmeyecektir.
444 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ektedir.

SAYGILARIMIZLA.

17 Ocak 2015 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29239
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 444)
MADDE 1 – 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.