'MANİSA 2023' ÇALIŞMALARI HIZLA SÜRÜYOR

TARİH 14 Mart 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 58
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) öncülüğünde Valilik, Belediye, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ), İl Genel Meclisi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı'nın katılımlarıyla 2009’un Aralık ayında başlatılan 2023 Manisa Stratejik Plan Çalışmasında oluşturulan çalışma grupları, üç gün boyunca Manisa TSO'da toplanarak beyin fırtınası gerçekleştirdiler. 19-20 Aralık 2009 yılında Manisa Anemon Otel’de başlayan arama konferansı ile start alan projede, bugüne kadar yapılan toplantılarda ortak akıl ile tespit edilen projelere göre oluşturulan çalışma grupları ile 2023’ün Manisa’sının vizyonunu belirlemeye devam ediyor.
Bugüne kadar geçen sürede gelinen noktada strateji geliştirme toplantılarının tamamlanmasının ardından toplantılarda dile getirilen fikirler derlenip, gereksinimleri analiz edilip, olabilirlikleri değerlendirilmişti. Manisa’nın kendi içinde ve komşuları ile sosyal ve ekonomik ilişkileri irdelenerek mevcut durumu analiz edildi ve elde edilen tüm sonuçların kullanılarak ileriye yönelik çalışmalara başlanması için çalışma grubu konu başlıkları belirlendi. Kentleşme ve Kentsel Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesi, Tarımda Katma Değer Artışı, Örgütlenme ve Teknoloji, Altenatif Turizm Kaynaklarının Geliştirilmesi, Çevre, Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Alternatif Enerji Kaynakları olarak belirlenen beş başlık altında yapılan çalışma grubu toplantılarında önceki arama konferansı ve önceliklendirme konferansında tanımlanan proje konuları görüşüldü. Farklı kurumlardan, sivil toplum kuruluşlarından ve örgütlerden katılan konunun uzmanları proje fikirlerini tartışarak uygulamaya geçirmek için ilk adımı attılar.
Bundan sonra çalışma grupları toplantılarına devam ederek belirlenen projelerin hayata geçirilmesi için ilgili paydaşları da toplantılara çağırılması ile katılımın genişlemesi sağlanarak Cumhuriyetimizin 100.yılında 2023’ün Manisa’sının yol haritası ortaya konacak.