Malatya'daki Maden Sahaları Aramalara Açılacak

TARİH 13 Mart 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 65

Malatya sınırları içerisindeki maden sahaları, bugün ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacak Malatya sınırları içerisindeki maden sahaları, bugün ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün maden arama sahaları açılmasına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hukuki durumları sona eren Malatya'daki maden sahaları, 13 Mart 2012 (bugün) tarihinde ilan edilerek ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Bu sahaların ili, ilçesi, maden grubu, koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlükte ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecek. Bu sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 09.30-10.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Konferans Salonunda İhale Komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nce değerlendirildikten sonra; İlan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar, ihale gününü takip eden ilk iş gününde aynı grup maden için aramalara açık hale getirilecek. Ancak, işletme ruhsat safhasında hukuku sona eren sahalar ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından görünür rezervi belirlenerek Genel Müdürlüğe devredilen sahalara müracaat olmaz ise tekrar ihale edilecek.

-ANKARA'DAKİ MADEN ARAMA SAHASI 15 MAYIS'TA İHALE EDİLECEK

Ankara sınırları içerisindeki ER: 3283045 sayılı küçük maden arama sahası ruhsat sahipleri arasında bugün ilan edilerek, 15 Mayıs tarihinde saat 10: 00'da ihale edilecek.

Küçük alan olarak ayrılan alanın ili, erişim numarası, maden grubu, koordinat dökümleri, alanı, ihale tarihi ve saati ile ihaleye katılabilecek ihalelik alan mücavirindeki ruhsat sahiplerinin isimlerini içeren listeler, Genel Müdürlükte ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az iki ay süre ile ilan edilecek.