K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi

TARİH 27 Ocak 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 18

25 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan; 2014/5832 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (K.K.T.C.) ve yurtdışındaki ülkelere yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik miktarları, 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere belirlenmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesinin “2” nci fıkrasına göre vergiden müstesna olarak verilebilecek gündelik tutarları tespit edilirken;
* K.K.T.C.’ne yapılacak seyahatlerde “2” no’lu satırdan ( bu satırın karşılığı 124,10 TL dır),
* Yurtdışı ülkelere yapılacak seyahatlerde ise ekli cetveldeki en yüksek Devlet memuru gündeliği olarak “II” No’lu sütundan başlanması gerektiğini düşünüyoruz.
Aylık seviyesine bağlı olarak cetveldeki satır ve sütunlara göre alınabilecek vergiden müstesna gündelik tutarı belirlenebilecektir. Bu sınırı aşan ödemeler ise ücret olarak vergilendirilecektir.
K.K.T.C. ile ilgili Kararın 3. Maddesinde belgelendirilen yatacak yer ücretinin ödenmesine ilişkin düzenleme mevcuttur.
Yurtdışı gündelikler ile ilgili kararın;
1.2. maddesinde birden fazla ülkeye seyahatte gündelik miktarının hesaplanması,
2. maddesinde uygulanacak kur,
4. maddesinde gündeliğin yolculuğun ilk 10 günü için % 50 arttırılarak ödenmesi ve belgelendirilen yatacak yer ücretinin ne kadarının ayrıca ödenebileceği ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.