KIRŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISINI YAPTI

TARİH 09 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 43
Kırşehir Belediye Meclisi, Belediye Meclis Başkan Vekili Veli Şahin Başkanlığında gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere bir araya geldi. Belediye Meclis salonunda düzenlenen Mart ayı toplantısı açılış ve yoklama ile başlayarak meclis toplantısının 2. maddesi olan Meclis Kararının okunup kabul edilmesiyle devam etti. Gündemin 3. maddesi olan İmar Komisyonuna havale edilecek evrakların görüşülmesinin ardından gündemin 4. maddesi olan İmar Komisyonuna havale edilen evrakların görüşülmesine geçildi. Daha sonra gündemin 5. maddesi olan Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına Belediye'ye ait Kasaplar Çarşısında bulunan 36 ve 41 numaralı büroların tahsis edilmesi de görüşülerek kabul edildi. Mayıs ayı meclis toplantısının gündemindeki bir diğer madde ise Kayabaşı Mahallesi Meytaş gecekondu önleme bölgesinde bulunan ve Belediye'ye ait camii alanının Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi'ne tahsisi de görüşülerek karara bağlandı. 2009 Mali Yılına ait kesin hesabın da görüşüldüğü toplantıda Key ödemelerinin Belediye bütçesinden ödenebilmesi için Belediye Başkanı Yaşar Bahçeciye yetki verilmesi oylanarak kabul edildi. Belediye idaresince açılacak davalarda karşılık gösterilecek süresiz teminat alınması için Belediye Başkanı Yaşar Bahçeciye yetki verildi. Kırşehir Belediyesi'nin de üyesi bulunduğu Kırşehir Belediyeleri Su ve Hizmet Birliği tarafından yapılmakta olan Katı Atık Düzenli Depolama alanı ihale bedelinden Kırşehir Belediyesi'ne düşen katkı payı için İller Bankası'ndan kredi alınması görüşüldü. Gündemin son maddesi olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün kadro iptal ve ihdas işlemlerinin görüşülmesinin ardından Belediye Meclis Başkan Vekili Veli Şahin, 11 Mayıs 2010 tarihinde tekrar toplanmak üzere meclis oturumunu kapattı.